Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku
Doneseno rješenje o provođenje istrage protiv četiri osobe i jednog trgovačkog društva

Dežurni zamjenik u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku ispitao je uhićene i privedene hrvatske državljane (1947., 1960., 1971. i 1950.) te donio rješenje o provođenju istrage zbog osnovane sumnje da je prvo troje osumnjičenih počinilo kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. i 1. Kaznenog zakona, a da je četvrtoosumnjičenik počinio kazneno djelo poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. i 1. u vezi čl. 37. KZ-a. Rješenje o provođenju istrage doneseno je i u odnosu na trgovačko društvo iz Čakovca zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. i 1. KZ-a u svezi čl. 3. st. 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. (8. 3. 2017.)

Postoji osnovana sumnja da su od 28. kolovoza 2009. do 27. lipnja 2013. u Šibeniku, prvoosumnjičeni predsjednik uprave banke, drugoosumnjičena zamjenica predsjednika uprave te banke, trećeosumnjičeni član uprave iste banke, na traženje i nagovor četvrtoosumnjičenog direktora trgovačkog društva iz Čakovca; s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi tom društvu; protivno čl. 2. Općih uvjeta kreditnog poslovanja počinili spomenuto kazneno djelo. Naime, navedenim člankom je propisano da se kredit ne može odobriti niti isplatiti bez prethodnog provođenja analize i mišljenja nadležnih stručnih službi banke kao i bez postojanja analize i prethodnog upisa adekvatnih instrumenata osiguranja povrata kredita.
Osnovano se sumnja da su, znajući da su založene nekretnine znatno manje vrijednosti od one navedene u zaprimljenim elaboratima o procjeni i da ne sadrže njihovu stvarnu vrijednost te protivno metodologiji za odobravanje otkupa nedospjelih potraživanja (faktoringa); iako su znali da trgovačko društvo ima kreditnu sposobnost manju od propisane kao i manji koeficijent likvidnosti; unatoč tome sa predmetnim trgovačkim društvom sklopili dva ugovora o okvirnom kratkoročnom revolving kreditu kao i veći broj dodataka tim ugovorima te ugovor o faktoringu.
Osnovano se sumnja da su odmah nakon toga odobravali isplate, a po dospijeću kredita; premda nisu vraćane mjesečne rate kredita; svojim odlukama neosnovano odobravali odgodu vraćanja kredita i za dane kredite i faktoring sklapali dugoročne ugovore o kreditu, iako su znali da je Odlukom o zabrani odobravanja kredita s jednokratnim dospijećem zabranjeno odobravanje, prolongiranje i reprogram kredita s jednokratnim dospijećem svih klijenata banke. Ujedno znali su da sukladno čl. 49. Kreditne politike banke, banka ima pravo otkazati plasman te ga proglasiti u cijelosti dospjelim ukoliko klijent ne podmiruje svoje obveze prema banci u roku dužem od tri mjeseca. Temeljem sklopljenih ugovora, dodataka ugovorima i faktoringa, na opisani su način trgovačkom društvu pribavili protupravnu imovinska korist za isplaćeni iznos od 35.379.008,26 kuna, a banci prouzročili štetu za iznos isplaćenih kredita i pripadajućih kamata u ukupnom iznosu od 42.564.000,00 kuna.

Sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnesen je prijedlog da se osumnjičenicima odredi istražni zatvor na temelju čl. 123. st. 1. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.