Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku
Podnesena žalba protiv presude Županijskog suda u Zadru

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podnijelo je krajem svibnja žalbu protiv presude Županijskog suda u Zadru kojom je okrivljenik oslobođen optužbe da je počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti iz čl. 271. st. 2. u svezi čl. 263. st. 2. Kaznenog zakona. (15. 6. 2018.)

Žalba je podnesena zbog čitavog niza bitnih povreda odredaba kaznenog postupka te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.
Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku ukazalo je u žalbi kako se sud tijekom postupka nije očitovao na prijedloge državnog odvjetništva da se izvedu brojni dokazi u smislu da ih prihvaća ili ih odbija, već ih je, iako su bili i više puta predloženi, ignorirao ne donoseći nikakvu odluku. Budući da glede predloženih brojnih dokaznih prijedloga sud tijekom rasprave nije donio nikakvu odluku niti je u presudi o njima naveo bilo kakve razloge, učinjena ja bitna povreda odredaba kaznenog postupka. U odnosu pak na pojedine dokazne prijedloge koje je sud odbio, u presudi nema niti riječi o razlozima, a o nekim dokaznim prijedlozima koje je sud odbio i o kojima se u presudi očitovao sud je odbio po jednoj zakonskoj osnovi dok u samoj presudi navodi razloge koji odgovaraju drugoj zakonskoj osnovi.
Državno odvjetništvo smatra kako su u presudi pogrešno interpretirani iskazi većeg broja vještaka i svjedoka jer mnogi svjedoci o istim i važnim okolnostima iskazuju bitno drugačije od optuženika, dok su u presudi izostali razlozi čije se iskazivanje prihvaća i zašto.
U odnosu na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, državno odvjetništvo u žalbi ukazuje na niz činjenica koje su jasno istaknute tijekom postupka a koje je sud zanemario jednako kao što sud nije prihvatio sukladne iskaze svjedoka koji su od početka iskazivali jednako i koji su potvrđeni brojnim dokazima. Državno odvjetništvo smatra i da je sud nekritički prihvatio obranu optuženika danu na raspravi te da postoje razlike u optuženikovoj obrani i iskazima svjedoka prilikom izjašnjavanja o istim okolnostima.
Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku predlaže u žalbi da Vrhovni sud Republike Hrvatske prihvati žalbu i ukine pobijanu presudu te predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno raspravljanje i odluku.