Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Djelomična obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik (2. ožujka 2020.)

        REPUBLIKA   HRVATSKA
       DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
  URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
 I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
        Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: A-104/2019
Zagreb, 28. veljače 2020.

Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članku 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi


        O D L U K U

I. Djelomično se obustavlja postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu broj: A-104/19 od 25. listopada 2019. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 102/19 od 25. listopada 2019. u dijelu koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto- savjetnik – 1 izvršitelj/ica.

II. Postupak javnog natječaja iz točke I. ove Odluke obustavlja se zato jer je jedan kandidat koji je pristupio testiranju iz javnog natječaja odustao od prijma u državnu službu.

III. Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 RAVNATELJICA
                  Vanja Marušić