Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto čistača/ice u Državnom odvjetništvu, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (2. travnja 2021.)

                           

          REPUBLIKA HRVATSKA
        DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
   URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
 Zagreb,Vlaška ulica 116

Broj: A-33/2021
Zagreb, 2. travnja 2021.


Temeljem čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17, dalje: Uredba) te sukladno oglasu objavljenom na web stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Ministarstva pravosuđa i uprave, Narodnih novina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 5. ožujka 2021. godine  za prijam u državnu službu u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, na radno mjesto namještenika IV. vrste - čistač/ica – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, oglašava se sljedeća


     OBAVIJEST


I. Razgovor sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto čistač/ica – 1 izvršitelj/ica održat će se

u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u
                                               Zagrebu, Vlaška ulica 116

                    dana 9. travnja 2021. (petak) s početkom u 9,00 sati


II. Razgovoru mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima i koje pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme te prije razgovora dokažu svoj identitet osobnom iskaznicom ili drugom važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme trajanja razgovora, kandidati su dužni imati masku za lice odnosno medicinsku masku.

III. U razgovoru s kandidatima Komisija će utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 1 do 10, a smatra se da je na razgovoru zadovoljio kandidat koji je ostvario najmanje 5 bodova.

IV. Nakon završetka razgovora, Komisija će utvrditi rang listu prema broju bodova te će se sukladno utvrđenim rezultatima predložiti kandidata za prijem.


V. Smatra se da je kandidat povukao svoju prijavu na oglas ukoliko nije pristupio razgovoru te se više neće smatrati kandidatom.

VI. Izabranom kandidatu dostavlja se obavijest o izboru, a radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

VII. Za najboljeg kandidata, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, sukladno odredbi članka 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/18), podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.


U Zagrebu, dana 2. travnja 2021. godine


KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA