Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto službenika u državnoj službi na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, odsjeku u Osijeku. (05. ožujak 2018.)

Broj: A-14/18
Zagreb, 5. ožujka 2018.

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/2017) te sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj: 12/2018 od 7. veljače 2018. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjek u Osijeku, na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar, dana 5. ožujka 2018. oglašava se sljedeća


OBAVIJEST


I. Testiranje kandidata za radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjeku u Osijeku (u daljnjem tekstu: Ured), održat će se dana 14. ožujka 2018. s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjeka u Osijeku, Kapucinska 21.

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/2017; u daljnjem tekstu: Uredba).

III. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

IV. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja, provest će se razgovor (intervju) Komisije s kandidatima. Na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. i 14. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

V. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.


VI. Sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr.


U Zagrebu, dana 5. ožujka 2018. godine

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA