Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativni referent - upisničar u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (5. svibnja 2021.).

                           

          REPUBLIKA HRVATSKA
        DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
   URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
 Vlaška ulica 116, Zagreb

Broj: A - 19/2021
Zagreb, 5.svibnja 2021.

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19; u daljnjem tekstu: Uredba) te sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 29/2021 od 24. ožujka 2021. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto administrativni referent – upisničar, dana  5. svibnja 2021. oglašava se sljedeća


OBAVIJEST


I. Testiranje kandidata koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete održat će se

u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u
                                      Zagrebu, Vlaška ulica 116
            dana 12. svibnja 2021. (srijeda) s početkom u 9,00 sati

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.

III. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme testiranja kandidati su dužni imati masku za lice odnosno medicinsku masku.

Za vrijeme pisanog i praktičnog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

IV. Način i sadržaj testiranja bit će proveden i vrednovan sukladno člancima 11. i 12. Uredbe.

V. Nakon provedbe pisanog i praktičnog dijela testiranja, na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom i praktičnom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. i 14. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog i praktičnog dijela testiranja, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

VI. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
VII. Sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – upisničar te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr istovremeno s  objavom javnog natječaja.

VIII. Izabranom kandidatu/kandidatkinji dostavlja se obavijest o izboru, a radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornika isprava dostavljenih uz prijavu.

IX. Za najboljeg kandidata Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, sukladno odredbi članka 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/18), podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.

X. Nakon dostave navedenih uvjerenja te rezultata provjere, Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata/kandidatkinje, koje se dostavlja kandidatima javnom objavom na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

U Zagrebu, dana 5. svibnja 2021. godine

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA