Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 12 okrivljenika i sedam trgovačkih društava

USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, donio rješenje o provođenju istrage protiv 12 hrvatskih državljana (1982., 1979., 1982., 1979., 1949., 1966., 1980., 1991., 1989., 1955., 1978., 1974.) i sedam trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja. (5. 3. 2021.)
Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., od 1. siječnja 2019. do 4. ožujka 2021., u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, kao stvarni voditelji poslovanja XIX. okr. trgovačkog društva i više drugih društava u kojima su kao formalno odgovorne osobe angažirali treće osobe koje nisu imale nikakvog utjecaja na poslovanje tih društava, u cilju da za sebe i druge steknu nepripadnu materijalnu dobit uskratom dužnih poreznih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost (PDV), u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike koji su upravljali okrivljenim trgovačkim društvima. Sukladno zajedničkom planu i prema unaprijed dogovorenim ulogama, I. okr. je zajedno s IV. okr. od prodavatelja prehrambenih proizvoda i druge robe iz inozemstva dogovarao isporuku robe za trgovačka društva kojima su u stvarnosti upravljali I. i II. okrivljeni. Poslove zaprimanja, skladištenja i isporuke te robe kupcima je, prema nalozima I. okr., vodio V. okr., dok je III. okr. u ime i za račun navedenih društava izrađivala račune i obavljala potrebna plaćanja i druge financijske transakcije. Pritom je VI. okr. davanjem pozajmica osiguravao dio potrebnih financijskih sredstava za nabavu robe. Tako nabavljenu robu su I. i V. okr., posredstvom trgovačkih društava uključujući i društva u kojem su IV. i VI. okr. odgovorne osobe, prodavali drugim poslovnim subjektima u Hrvatskoj. Robu su dijelom prodavali uz izdavanje računa na kojem je iskazan PDV, a dijelom „na crno“ bez izdavanja računa. Tako naplaćena novčana sredstva su XIII. i XIV. okrivljena trgovačka društva transferirala na račune društava kojima su upravljali I. i II. okr. radi daljnjeg raspolaganja sukladno zajedničkom planu. Društva pod kontrolom I. i II. okr. su potom neistinito prijavila ili uopće nisu prijavila PDV, odnosno nisu platila dužne iznose PDV-a u Državni proračun. Tako za 2019. i 2020. godinu nisu platili ukupno najmanje 7.154.681,40 kuna, već su ta sredstva zadržali u zajedničku korist. Također su sukladno zajedničkom planu II. i VII. okr., korištenjem nevjerodostojnih računa izdanih od društava kojima su upravljali I. i II. okr., omogućili XV. do XVIII. okr. društvima kao stvarnim stjecateljima robe, neosnovano umanjenje porezne obveze po osnovi PDV-a kojeg su neistinito prijavili i nisu platili u Državni proračun, već su osigurali njegovo izvlačenje u gotovini radi nepripadnog prisvajanja i daljnjeg raspolaganja u zajedničku korist. U okviru toga su VIII. do XII. okr., za okrivljena društva kojima su upravljali, zajedno s II. i VII. okr. dogovorili ispostavu ulaznih računa inozemnih dobavljača na društva kojima su stvarno upravljali I. i II. okr., uz istovremenu izravnu isporuku robe društvima koja su stvarni stjecatelji robe. Zatim je III. okr., po nalozima II. okr., na ime navedenih trgovačkih društva izrađivala nevjerodostojne izlazne fakture prema stvarnim kupcima robe. Po zaprimanju ovih računa su VIII. do XII. okr., u ime okrivljenih društava kojima su upravljali, naložili plaćanja navedenih nevjerodostojnih faktura kao i njihovo knjiženje u poslovnim knjigama svojih trgovačkih društava. Nakon zaprimanja navedenih uplata III. okr. je, po nalozima II. okr., izvršila daljnje transfere zaprimljenih sredstava radi njihovog podizanja u gotovini posredstvom trećih osoba. Tako su, na temelju nevjerodostojnih faktura, odgovornim osobama stvarnih stjecatelja robe (VIII. do XII. okr.) omogućili neosnovano umanjenje porezne obaveze po osnovi PDV-a. Naime, odgovorne osobe su neistinito prijavile sredstva ili ih uopće nisu prijavile te nisu platile dužne iznose PDV-a u Državni proračun za 2020. godinu u iznosu od ukupno najmanje 7.944.588,25 kuna. Nakon toga su sredstva uplaćena inozemnim dobavljačima, posredstvom trećih osoba, vraćena II. i VII. okrivljenicima. Potom su navedena sredstva, umanjena za iznos provizije, od strane VII. okr vraćena VIII. do XII. okrivljenicima koji su navedena sredstva koristili dijelom za plaćanje u gotovini stranim dobavljačima one robe koju su prema dogovoru isporučili stvarnim stjecateljima, a dijelom su ih zadržali u vlastitu korist. Na opisani način su Državnom proračunu Republike Hrvatske prouzročili štetu u ukupnom iznosu od najmanje 15.099.269,65 kuna.
USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv desetero okrivljenika.