Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Radno vrijeme Ureda svaki radni dan: od 8,00 do 16,00 sati

Odluka o organizaciji radnog vremena od 4. svibnja 2020.
Stranke i odvjetnike se od 16. ožujka 2020. do sljedećih drugačijih preporuka ne prima u izravnom kontaktu.
- samo u hitnim predmetima će se dozvoliti fizički uvid u spis i kopiranje spisa uz prethodnu najavu na broj telefona: 01/2375-654
- dežurni za kontakt sa strankama će komunicirati sa strankama i odvjetnicima isključivo putem telefona na broj: 01/2375-654, o čemu se sastavlja službena bilješka
- kaznene prijave i drugi podnesci šalju se preporučenom poštom ili na e-mail adresu:
tajnistvo@uskok.dorh.hr
- žalbe i drugi podnesci koji su vezani za zakonske rokove prema Zakonu o kaznenom postupku, ili drugim zakonima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom.