Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar (6. studenog 2020.)

        REPUBLIKA   HRVATSKA
       DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
  URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
           Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: A – 51/2020
Zagreb, 6. studenog 2020.
VM/GĐ


Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi

 

  O D L U K U


I. Obustavlja se postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu broj: A-51/2020 od 17. srpnja 2020. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 83/20 od 17. srpnja 2020., web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar  – 1 izvršitelj/ica.

II. Ova Odluka objavit će se na web stranici  Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 


O b r a z l o ž e n j e


Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-02/20-04/400, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 26. lipnja 2020., raspisalo i objavilo ( u Narodnim novinama broj 83/20 od 17. srpnja 2020.) javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar  – 1 izvršitelj/ica.

Za navedeno radno mjesto na testiranju zadovoljila je kandidatkinja u odnosu na koju je, sukladno članku 122. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu, zatraženo provođenje temeljnih sigurnosnih provjera.

U odnosu na navedenu kandidatkinju, a nakon zaprimanja izvješća Sigurnosno-obavještajne agencije, utvrđeno je postojanje zapreka za prijam u državnu službu.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 50.b. stavka 1. Zakona o državnim službenicima, ovom odlukom obustavlja se postupak po predmetnom javnom natječaju.

 

            RAVNATELJICA
                             Vanja Marušić