Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Podnesena žalba na presudu Županijskog suda u Zagrebu

USKOK je podnio žalbu na presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom su okrivljenici M. B, I. L. i Z. P. oslobođeni od optužbe za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti. ( 6. 12. 2018.)
Žalba je podnesena zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka (članak 468. stavak 1. točka 11. Zakona o kaznenom postupku) budući da su razlozi navedeni u pobijanoj presudi nejasni, odnosno u znatnoj mjeri proturječni te zbog toga što o odlučnim činjenicama postoji znatna proturječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržaju izvedenih dokaza, od stvarnog sadržaja tih dokaza.
Nadalje, žalba je podnesena i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja ( članak 467. točka 3. Zakona o kaznenom postupku) s obzirom da je izveden pogrešan zaključak o nepostojanju dokaza da bi navedeni okrivljenici počinili terećena im kaznena djela.
USKOK je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske predložio da uvaži žalbu, preinači pobijanu presudu te da okrivljenike proglasi krivima za počinjena kaznena djela i osudi po zakonu, odnosno da pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.