Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto vozač - dostavljač u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (7. travnja 2021.).

          REPUBLIKA HRVATSKA
        DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
   URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
            Vlaška ulica 116, Zagreb

Broj: A - 33/2021
Zagreb, 7. travnja 2021.

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19; u daljnjem tekstu: Uredba) te sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 23/2021 od 5. ožujka 2021. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Odjel delegiranih europskih tužitelja, na radno mjesto vozač-dostavljač, dana 7. travnja 2021. oglašava se sljedeća


OBAVIJEST


I. Testiranje kandidata koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete održat će se

u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u
Zagrebu, Vlaška ulica 116
dana 13. travnja 2021. (utorak) s početkom u 9,00 sati

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.

III. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme testiranja kandidati su dužni imati masku za lice odnosno medicinsku masku.

Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

IV. Način i sadržaj testiranja bit će proveden i vrednovan sukladno člancima 11. i 12. Uredbe.

V. Nakon provedbe pisanog i praktičnog dijela testiranja, na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom i praktičnom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. i 14. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog i praktičnog dijela testiranja, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

VI. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
VII. Sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto informatički referent te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr istovremeno s  objavom oglasa.

VIII. Izabranom kandidatu/kandidatkinji dostavlja se obavijest o izboru, a radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornika isprava dostavljenih uz prijavu.

IX. Za najboljeg kandidata Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, sukladno odredbi članka 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/18), podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.

X. Nakon dostave navedenih uvjerenja te rezultata provjere, Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata/kandidatkinje, koje se dostavlja kandidatima javnom objavom na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

U Zagrebu, dana 7. travnja 2021. godine

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA