Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Djelomična obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar (7. srpnja 2021.)

       REPUBLIKA   HRVATSKA
      DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
 URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
       Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: A – 25/2021
Zagreb, 6. srpnja 2021.
VM/GĐ


Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi

 

O D L U K U


I. Djelomično se obustavlja postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odjel delegiranih europskih tužitelja u Zagrebu broj: A-25/2021 od 5. ožujka 2021. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 23/21 od 5. ožujka 2021., web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar  – 1 izvršitelj/ica.

II. Ova Odluka objavit će se na web stranici  Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e


Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-02/21-04/59, URBROJ: 514-08-03-02-02/06-21-10 od 22. veljače 2021, raspisalo i objavilo ( u Narodnim novinama broj 23/21 od 5. ožujka 2021.) javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odjel delegiranih europskih tužitelja, na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar  – 2 izvršitelja/ice.

Proveden je cjeloviti natječajni postupak te je sukladno rezultatima istog izvršen izbor 1 kandidatkinje na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar, dok drugo radno mjesto administrativnog referenta – državnoodvjetničkog zapisničara nije popunjeno.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 50.b. stavka 1. Zakona o državnim službenicima, ovom odlukom djelomično se obustavlja postupak po predmetnom javnom natječaju.


            RAVNATELJICA
                             Vanja Marušić