Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 12 okrivljenika

USKOK je, na temelju kaznene prijave Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija i kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 11 hrvatskih državljana (1966.. 1972., 1989., 1993., 1963., 1956., 1971., 1994., 1994., 1989., 1990.) i jednog državljanina Republike Srbije (1962.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine, davanja mita, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, zlouporabe položaja i ovlasti, sve u sastavu zločinačkog udruženja. (7.7.2017.)
Osnovano se sumnja da su I. okr. (predstojnik Područnog carinskog ureda Zagreb, Carinska uprava Zagreb II) i II. okr., od listopada 2015. do srpnja 2017. godine, u Zagrebu te na području Slovenije i Austrije, povezali u zajedničko djelovanje III. okr. (direktora trgovačkog društva za trgovinu automobilima i motornim vozilima lake kategorije), IV. okr. (direktora trgovačkog društva sa registriranom djelatnošću ovlaštenog carinskog otpremnika), V. okr. (direktora trgovačkog društva sa registriranom djelatnošću ovlaštenog carinskog otpremnika), VI. okr. (direktora jednog trgovačkog društva sa sjedištem u Austriji), VII. okr. (ovlaštenog ispitivača Državnog zavoda za mjeriteljstvo RH), VIII. okr. (ovlaštenog carinskog službenika Ministarstva financija, Područni carinski ured Zagreb) te IX. i X. okrivljenike sa ciljem stjecanja nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, kroz obavljanje djelatnosti trgovine vozilima te pružanjem usluga zastupanja u carinskom postupku prilikom uvoza vozila kupljenih u drugim državama članicama EU u Hrvatsku. Navedeno su realizirali tako što je II. okr. izdavanjem fiktivnih računa u ime dva trgovačka društva, uz naplatu iznosa od najmanje 400,00 kuna, kupcima rabljenih vozila omogućio neplaćanje posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u Hrvatskoj. Osim toga je prilikom kupnje rabljenih i novih vozila, kako bi osigurao nižu cijenu vozila kupcima a sebi ostvario zaradu na proviziji za svako prodano vozilo, zbog čega su se kupci odlučili za nabavu vozila njegovim posredstvom, izdavanjem fiktivnih računa na ime dva trgovačka društva omogućio neplaćanje PDV-a, time da je I. okr. osigurao sve potrebno za realizaciju navedenog u carinskom postupku.
Tako je II. okr., sukladno dogovoru sa I. okr., angažirao III. okr. koji je 2015. godine u Brežicama osnovao jedno trgovačko društvo. Zatim je angažirao IV. okr. koji je 2016. godine osnovao drugo trgovačko društvo za koje je I. okr. osigurao da djelatnost obavlja u prostorijama trgovačkog društva u vlasništvu V. okr., u zgradi Carinskog ureda II Zagreb, time da je II. okr. stvarno vodio poslovanje tih društava. Zatim su II. i IV okr., putem prvog trgovačkog društva, te V okr. putem svojeg trgovačkog društva, pružali usluge zastupanja u carinskom postupku, u sklopu kojih su II., III., IV., V., IX. i X. okrivljenici, za rabljena vozila nabavljena od fizičkih osoba kupcima vozila ispostavljali nevjerodostojne račune. U računima su, naime, prikazivali da su navodni prodavatelji tih vozila pravne osobe te da je primijenjen poseban postupak oporezivanja marže. Takve neistinite račune su za iznose od najmanje 400,00 kuna po računu izdavali kupcima vozila čime su im omogućili izbjegavanje daljnjeg postupka oporezivanja u RH, odnosno plaćanje posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u vrijednosti od 5 % porezne osnovice koji su kao krajnji kupci vozila, sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, bili dužni platiti.
Nadalje, u cilju izbjegavanja plaćanja PDV-a od strane stjecatelja vozila u Hrvatskoj prilikom nabave rabljenih i novih vozila od pravnih osoba obveznika PDV-a iz drugih država članica EU, II. okr. je angažirao VI. okr., direktora tvrtke iz Austrije, koja se fiktivno pojavljivala kao dobavljač vozila iz Njemačke i neosnovano ostvarivala povrat poreza na dodanu vrijednost u Njemačkoj. Nakon toga su ispostavljali nevjerodostojne račune u kojima su prikazivali da su prodavatelji tih vozila kupcima u RH dva naprijed navedena trgovačka društva. U tim računima su neistinito prikazivali da je primijenjen poseban postupak oporezivanja marže čime su omogućili izbjegavanje plaćanja dužnih iznosa PDV-a u Hrvatskoj. Nevjerodostojne račune navedenih trgovačkih društava su II., IV. i V. okrivljenici, kao i sami kupci i stjecatelji takvih vozila, uz ostalu potrebnu dokumentaciju prilagali nadležnim carinskim uredima.
Osim toga, II. okr. je angažirao VII. okr., da za novčanu nagradu, mimo propisane procedure, prilikom uvoznog carinjenja pojedinih vozila, postupke provjere sukladnosti navedenih motornih vozila provede bez obavljanja stvarnog pregleda i ispitivanja osobnog vozila što je VII. okr. i učinio.
Također je VIII. okr., sukladno dogovoru s I. i II. okr., za novčanu nagradu, postupke utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila provodio bez stvarnog pregleda vozila dok je za određena vozila sačinjavao zapisnike o utvrđivanju porezne osnovice sa iskazanim neistinitim, umanjenim iznosom posebnog poreza na motorna vozila, na temelju kojih je I. okr., znajući da su u istima neistiniti podaci, izdavao porezna rješenja o utvrđivanju porezne osnovice sa iskazanim umanjenim iznosom posebnog poreza na motorna vozila.
Na opisani način su za najmanje 18 vozila omogućili neplaćanje posebnog poreza na stjecanje motornih vozila od strane kupaca vozila u ukupnom iznosu od najmanje 62.345,03 kuna te su za najmanje 18 vozila omogućili neplaćanje poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od najmanje 532.801,47 kuna na štetu Državnog proračuna RH.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmorice okrivljenika.