Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto državnoodvjetnički zapisničar u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (8. ožujka 2017.)

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

        DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

   URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

Broj: A-80/16

Zagreb, 8. ožujka 2017.

 

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 74/10, 142/11 i 53/12; u daljnjem tekstu: Uredba) te sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 7/2017 od 25. siječnja 2017. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto državnoodvjetnički zapisničar, dana 8. ožujka 2017. oglašava se sljedeća

 

 

OBAVIJEST

 

 

I. Testiranje kandidata za radno mjesto državnoodvjetnički zapisničar u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Ured), održat će se dana 29. ožujka 2017. s početkom u 9,00 sati u prostorijama Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Gajeva 30a.

 

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.

 

III. Testiranje će se sastojati od pisanog testa provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te od provjere znanja mjerodavnih zakonskih odredbi iz sljedećih pravnih izvora:

 

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)

- Zakon o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta (Narodne novine broj: 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12 i 148/13) (Glave II. i III.)

- Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) (Dio prvi - Opće odredbe, Dio drugi - Glave I. i III., Dio četvrti – Glave IX. i XI.)

- Zakon o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) (1. Dio - uvodne odredbe, 2. Dio – I. i II. poglavlje, 4. Dio – 1. Odjeljak, 4. Odjeljak, 5. Odjeljak i 6. Odjeljak, 10. Dio – 1. Odjeljak)

 

IV. Testiranje će se također sastojati od poznavanja rada na računalu (Microsoft Office) i od poznavanja daktilografije.

 

V. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

 

VI. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja, na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, time da će kandidati biti obaviješteni o rezultatima testiranja i rasporedu održavanja razgovora s Komisijom. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

 

VII. Smatra se da je kandidat povukao svoju prijavu na javni natječaj ukoliko nije pristupio testiranju te se više neće smatrati kandidatom.

 

VIII. Sukladno članku 4. rednom broju 35. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državnoodvjetnički zapisničar obavlja poslove zapisničara u prethodnom postupku i tijekom istrage, pisanje po diktatu, prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, prijepis snimki sa diktafona, CD/DVD medija, obavlja poslove fotokopiranja i numeriranja, obavlja i druge uredske poslove.

 

IX. Plaća za radno mjesto državnoodvjetničkog zapisničara određena je člankom 10. podstavkom Opći i administrativni poslovi točkom 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj: 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

 

 

U Zagrebu, dana 8. ožujka 2017. godine

 

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA