Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv petorice okrivljenika

USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana (1954., 1969., 1982., 1976., 1966.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. (8. 9. 2016.)
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik, kao pročelnik Područnog ureda za katastar Dubrovnik, Državne geodetske uprave, od početka studenoga 2015. do 23. svibnja 2016., s više stranaka dogovorio da će im, uz novčanu nagradu, izraditi geodetske projekte za izgradnju stambenih građevina, iako je znao da nije ovlašten za izradu takvih objekata. Kako bi prikazao da je geodetske projekte izradila ovlaštena osoba, s drugookrivljenikom, trećeookrivljenikom i četvrtookrivljenikom, vlasnicima Ureda ovlaštenog inženjera geodezije i trgovačkih društava registriranih za obavljanje geodetskih poslova, dogovarao je da će tako sačinjene projekte potpisati i ovjeriti pečatom svojih Ureda. Nakon što su tako sačinjeni geodetski projekti predani Područnom uredu za katastar Dubrovnik, prvookrivljenik je iste ovjeravao svojim potpisom i pečatom, čime je potvrdio da su isti izrađeni u skladu s geodetskim i katastarskim propisima i da odgovaraju svrsi za koju su izrađeni. Za izradu tako potvrđenog geodetskog projekta, prvookrivljenik je od stranaka primio iznos od najmanje 41.500,00 kuna.
Također se osnovano sumnja da je prvookrivljenik, na nagovor i traženje petookrivljenika, osnivača i odgovorne osobe jednog trgovačkog društva registriranog za obavljanje stručnih geodetskih poslova, u najmanje dva navrata izvršio ovjeravanje geodetskih projekata koje je izradilo društvo petookrivljenika, iako isti nisu bili izrađeni u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, čime je potvrdio da su geodetski projekti izrađeni u skladu s geodetskim i katastarskim propisima i da odgovaraju svrsi za koju su izrađeni, čime je petookrivljeniku omogućio da njegovo društvo naplati iznos od najmanje 9.750,00 kuna.
Nadalje, osnovano se sumnja da je prvookrivljenik, od početka prosinca 2015. do kraja svibnja 2016., sa više stranaka dogovarao da će im, uz plaćanje odgovarajuće naknade, izvršiti potrebna geodetska premjeravanja i izraditi elaborate i ostalu pripadajuću dokumentaciju potrebnu za provođenje promjena u katastru zemljišta, iako je znao da kao pročelnik Područnog ureda za katastar nije ovlašten vršiti takva mjerenja niti izrađivati navedenu dokumentaciju. Potom je prvookrivljenik tako izrađene geodetske projekte, nakon predaje Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Dubrovnik, zadužio i pregledao, a potom ovjerio svojim potpisom i pečatom Područnog ureda za katastar i time potvrdio da su izrađeni u skladu s geodetskim i katastarskim propisima i da odgovaraju svrsi za koju su izrađeni. Za izradu dogovorenih elaborata i druge dokumentacije, prvookrivljenik je od stranaka primio najmanje 11.000,00 kuna.
Sudac istrage Županijskog suda u Splitu je, na prijedlog USKOK-a, odredio istražni zatvor protiv prvookrivljenika.