Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto službenika u državnoj službi na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativni referent - upisničar u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta u Zagrebu. (08. rujna 2017.)

 
Broj: A-93/17
Zagreb, 8. rujna 2017.
 
Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/2017; u daljnjem tekstu: Uredba) te sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 90/2017 od 8. rujna 2017. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto administrativni referent - upisničar, dana 8. rujna 2017. oglašava se sljedeća
 
 
OBAVIJEST
 
 
I. Testiranje kandidata za radno mjesto administrativni referent - upisničar u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Ured) sastojat će se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) s kandidatima (intervju).
 
II. Pisani dio testiranja kandidata sastojat će se od testa provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te od provjere znanja mjerodavnih zakonskih odredbi iz sljedećih pravnih izvora:
 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
- Zakon o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta (Narodne novine broj: 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17) (Glava II. članci 3. – 20. i Glava III. članci 29. - 34.)
- Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) (Dio prvi - Opće odredbe, Dio drugi - Glave I. i III., Dio četvrti – Glava IX. članci 92. – 113. i Glava XI.)
- Zakon o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) (1. Dio - uvodne odredbe, 2. Dio – I. i II. poglavlje, 4. Dio – 4. Odjeljak, 5. Odjeljak i 6. Odjeljak, 10. Dio – 1. Odjeljak)
 
III. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja, provest će se razgovor (intervju) Komisije s kandidatima. Na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.
 
IV. Testiranju će moći pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.
 
V. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – upisničar bit će objavljeni na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
 
VI. Sukladno članku 4. rednom broju 32. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda administrativni referent - upisničar obavlja poslove uredskog poslovanja u pisarnici sukladno propisima o unutarnjem poslovanju u državnim odvjetništvima, uvodi službenu poštu u odgovarajuće upisnike, obavlja poslove arhive, fotokopiranja i druge uredske poslove.
 
VII. Plaća za radno mjesto administrativni referent - upisničar određena je člankom 3. podstavkom c) radna mjesta III. vrste točkom 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj:  37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
 
U Zagrebu, dana 8. rujna 2017. godine 
  
  
                                                                           Državno odvjetništvo 
                                                    Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta