Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik. (12. svibnja 2020.)

REPUBLIKA   HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: A - 52/2019
Zagreb, 11. svibnja 2020.
VM/GĐ

Na temelju članka 50.b stavka 2. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), članka IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (Narodne novine broj: 41/2020), Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi

          O D L U K U

I. Obustavlja se postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjek u Rijeci broj: A-52/19 od 03. srpnja 2019. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 64/19 od 03. srpnja 2019. koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto savjetnik  – 1 izvršitelj/ica.

zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja.

II.   Postupak javnog natječaja se obustavlja obzirom da je Vlada Republike Hrvatske Odlukom o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (Narodne novine broj: 41/2020) obveznicima zabranila novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme.

III. Ova Odluka objavit će se na web stranici  Ministarstva uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


RAVNATELJICA
                 Vanja Marušić