Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto savjetnik u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjek u Rijeci (12. srpnja 2019.)

        REPUBLIKA HRVATSKA
      DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
   URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Broj: A-52/19
Zagreb, 12. srpnja 2019.

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/2017; u daljnjem tekstu: Uredba) te sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 64/19 od 03. srpnja 2019. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjek u Rijeci, na radno mjesto savjetnik, dana 12. srpnja 2019. oglašava se sljedeća


                                                    OBAVIJEST


I. Testiranje kandidata za radno mjesto savjetnika u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjek u Rijeci (u daljnjem tekstu: Ured), održat će se dana 18. srpnja 2019. s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Rijeci, Frana Kurelca bb.

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.

III. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama, osim prilikom izrade meritorne državnoodvjetničke odluke. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

IV. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja, na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. i 14. Uredbe. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

V. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.


VI. Sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto savjetnika te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr.


U Zagrebu, dana 12. srpnja 2019. godine

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA