Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Djelomična obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar (13. srpnja 2021.)

        REPUBLIKA HRVATSKA
      DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
 URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
        Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: A - 19/2021
Zagreb, 12. srpnja 2021.
Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11,49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi

ODLUKU

I. Djelomično se obustavlja postupak pojavnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu broj: A-19/2021 24. ožujka 2021. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 29/21 od 24. ožujka 2021. u dijelu koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:


- radno mjesto administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar -
5 izvršitelj/ica.

II. Postupak javnog natječaja iz točke I. ove Odluke obustavlja se zato jer se za dva izvršitelja za dva oglašena radna mjesta iz tog javnog natječaja na testiranje odazvala samo jedna kandidatkinja koja je zadovoljila u postupku testiranja i razgovora dok je u odnosu na drugog izvršitelja za radno mjesto iz točke I. ove Odluke postupak potrebno obustaviti.
III. Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-02/21-04/59, URBROJ: 514-08-03-02-02/06-21-12 od 4. ožujka 2021., raspisalo i objavilo ( u Narodnim novinama broj 29/21 od 24. ožujka 2021.) javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, na radno mjesto administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar - 6 izvršitelja/ice.
Postupak javnog natječaja iz točke I. ove Odluke obustavlja se zato jer su se za šest izvršitelja za šest oglašenih radnih mjesta iz tog javnog natječaja na testiranje odazvale samo četiri kandidatkinje koji su zadovoljile u postupku testiranja i razgovora, dok su po provedenom cjelovitom natječajnom postupku tri gore navedene kandidatkinje odustale od postupka prijma.
Sukladno navedenom, izvršen je izbor 1 kandidatkinje na radno mjesto administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar, dok je u odnosu na preostalih pet radnih mjesta administrativnog referenta - državnoodvjetničkog zapisničara postupak potrebno obustaviti.
Slijedom navedenog, a sukladno članku 50.b. stavka 1. Zakona o državnim službenicima, ovom odlukom djelomično se obustavlja postupak po predmetnom javnom natječaju.

 

RAVNATELJICA

Vanja Marušić