Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana (1971., 1964., 1960., 1965., 1979.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, krivotvorenja isprave, ovjeravanja neistinitog sadržaja, sve u sastavu zločinačkog udruženja. (13. 11. 2020.)
Osnovano se sumnja da je I. okr., od početka 2019. godine do 12. studenoga 2020., u Hrvatskoj, Srbiji i drugim državama, u cilju stjecanja nepripadne imovinske koristi, organizirao pribavljanje krivotvorenih osobnih iskaznica i putnih isprava Republike Hrvatske stranim državljanima s njihovom fotografijom te identifikacijskim podacima drugih osoba - hrvatskih državljana. Nadalje je organizirao pribavljanje krivotvorenih hrvatskih osobnih iskaznica i putnih isprava djeci na temelju neistinitog priznavanja očinstva, kao i provjeru podataka iz Informacijskog sustava MUP-a. U tom je cilju okupio i povezao u zajedničko djelovanje II. do V. okr., kao i više za sada nepoznatih osoba radi poduzimanja dogovorenih radnji u okviru plana. Samostalno i putem nepoznatih osoba I. okr. je izvan Hrvatske pronalazio osobe zainteresirane za pribavljanje novog identiteta korištenjem krivotvorenih hrvatskih isprava uz naknadu od najmanje 15.000 eura, nakon čega je dolazio do osobnih podataka hrvatskih državljana koji prebivaju izvan Hrvatske. Potom je, u zajedničkom cilju pribavljanja krivotvorenih osobnih isprava za zainteresirane osobe, s ostalim okrivljenicima dogovorio daljnje provjere i ishođenje isprava. Sukladno dogovoru i traženju I. okr, koristeći se ovlastima policijskih službenika u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj II. i V. okr. su, za prethodno dogovorenu novčanu naknadu u zasad neutvrđenom iznosu, u Informacijskom sustavu MUP-a neovlašteno provjeravali osobne podatke za svaku pojedinu osobu za koju bi im I. okr. samostalno ili posredstvom IV. okr. dostavio podatke, a sve radi utvrđenja imaju li te osobe izdanu osobnu iskaznicu i putovnicu te pohranjenu fotografiju u bazama podataka. Nakon što su utvrdili da tim osobama nisu izdani osobni dokumenti s fotografijom te da nisu u potražnim evidencijama MUP-a, II. i V. okr. su tako pribavljene podatke samostalno ili posredstvom IV. okr. neovlašteno prenosili I. okr., koji im je naknadno neposredno ili putem IV. okr. isplaćivao dogovorenu novčanu nagradu. Zatim je I. okr. u Srbiji i Italiji od zasad nepoznatih osoba nabavljao krivotvorene osobne i putne isprave drugih država s prethodno utvrđenim osobnim podacima hrvatskih državljana i umetnutom fotografijom stranaca zainteresiranih za ishođenje krivotvorenih dokumenata. Osim toga je organizirao njihov dolazak u Hrvatsku gdje im je predavao krivotvorene isprave, koje su oni koristili prilikom ishođenja hrvatskih osobnih isprava. Također je III. okr., sukladno zajedničkom dogovoru i uputama I. okr., s ciljem pribavljanja potrebne dokumentacije za ishođenje hrvatskih osobnih isprava, u matičnim uredima u Hrvatskoj ishodila rodne listove i domovnice, a u Poreznoj upravi potvrde o osobnim identifikacijskim brojevima. Znajući da se ne radi o osobama na koje glase dokumenti, III. okr. je zajedno sa strancima u više policijskih uprava i postaja podnosila prijave prebivališta te žurne zahtjeve za izdavanje hrvatskih osobnih iskaznica i putovnica s osobnim podacima hrvatskih državljana čiji identitet su preuzeli strani državljani, uz priložene svoje fotografije. Državni službenici u policijskim upravama su na temelju tih zahtjeva, ne sumnjajući u vjerodostojnost priloženih dokumenata i stvarni identitet podnositelja, izdavali osobne iskaznice i putovnice na ime hrvatskih državljana. Na tim ispravama su se nalazile fotografije stranaca koji su ih preuzimali u prisutnosti I. i III. okr. a potom su napuštali Hrvatsku koristeći pri prelasku granice pribavljene krivotvorene osobne isprave. Okrivljenici su na opisani način pribavili krivotvorene osobne iskaznice i putovnice Republike Hrvatske za najmanje 16 stranih državljana čime su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 240.000 eura, koji novac su sukladno svojim ulogama međusobno podijelili.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika.