Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv šestero okrivljenika

USKOK je, na temelju kaznene prijave PU splitsko-dalmatinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestero hrvatskih državljana (1959., 1971., 1986., 1971., 1988., 1988.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, poticanja na krivotvorenje službene ili poslovne isprave, krivotvorenja isprave te poticanja na krivotvorenje isprave. (14. 10. 2021.)
Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od 2. travnja 2014. do 11. listopada 2021., u Supetru, Splitu i Žrnovnici, I. okr. službenica Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (dalje: Upravni odjel), kao voditelj Pododsjeka Ispostave u Supetru, III. okr. stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije u Uredu ovlaštenog inženjera geodezije iz Žrnovnice i IV. okr. vlasnik Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja, a ujedno i arhitekt ovlašten za izrade snimki arhitektonskog izvedenog stanja, na traženje II. okr. vlasnika nekretnina na otoku Braču, prema unaprijed stvorenom dogovoru poduzeli radnje potrebne da se II. okr. izda najmanje pet rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade kojih uopće nije bilo. Namjera je bila da mu tako pribave pravo ozakonjenja nepostojećih ili nezakonito izgrađenih zgrada te mu omoguće višestruko povećanje vrijednosti navedenih nekretnina. U tu svrhu su sada pokojni diplomirani inženjer arhitekture kao zaposlenik jednog trgovačkog društva te III. i IV. okr., u najmanje pet navrata, u geodetskim i arhitektonskim snimkama izvedenog stanja lažno ucrtavali da se na nekretninama u vlasništvu II okr. nalaze slobodnostojeće - manje zahtjevne nezavršene stambene zgrade ili zgrade stambeno-poslovne namjene različitih tlocrtnih gabarita, iako su znali da na tim nekretninama nije bilo takvih zgrada odnosno da su na njima bile montirane makete izrađene od knaufa i kartona koje se nisu mogle ozakoniti a koje su sačinjene samo kako bi se stvorio privid postojanja nezavršenih zgrada. Tako izrađene snimke III. okr. je predavao ovlaštenom inženjeru geodezije koji ih je ne sumnjajući u njihovu točnost potpisivao i ovjeravao pečatom. Potom su navedene snimke predavali II. okr. koji ih je podnosio protokolu Upravnog odjela Ispostave u Supetru. Nakon toga je I. okr., koristeći svoja ovlaštenja za donošenje rješenja o izvedenom stanju i raspoređivanje zaprimljenih predmeta, sukladno dogovoru sebi u rad rasporedila predmete formirane povodom podnesenih zahtjeva koje je podnio II. okr. kao i zahtjeva koje su za II. okr. formalno podnosili članovi njegove obitelji i njegovi prijatelji. Po tim je zahtjevima I. okr., protivno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, sačinjavala zapisnike u kojima je lažno svojim potpisom potvrđivala da je provela očevide na nekretninama u vlasništvu II. okr. te da je utvrdila da zatečeno stanje na terenu odgovara priloženim snimkama izvedenog stanja ovlaštenih inženjera geodezije i arhitekata, a potom je sačinila i pozive za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koje neposredno graniči sa česticom zemljišta II. okr., bez da je pozive za uvid u spis radi izjašnjenja dostavljala strankama javnom objavom na oglasnoj ploči upravnog tijela. Zatim je ta rješenja potpisivala i službenim pečatom potvrđivala, nakon čega sve do 11. listopada 2021. nije nadležnim tijelima dostavljala podatke potrebne za obračun iznosa vodnog doprinosa u tako zaduženim predmetima.
Nadalje se osnovano sumnja da su tijekom studenoga 2018. u Splitu i Zastražišću na Hvaru, V. i VI. okr., sukladno dogovoru i na traženje II. okr. vlasnika nekretnine na Braču, poduzeli radnje za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade u odnosu na zahtjev koji je formalno podnio njegov otac. Naime, kako bi se od strane trgovačkog društva za geodetske poslove i turizam u kojem je kao geodetski tehničar bio zaposlen VI. okr. neovlašteno izradio geodetski snimak izvedenog stanja, V. okr. je kao nezaposleni geodetski tehničar obavio snimanje stvarnog stanja nekretnine na kojoj nije bilo slobodnostojeće - manje zahtjevne nezavršene zgrade stambeno-poslovne namjene. Nakon što mu je II. okr. predao više crno-bijelih fotografija nepoznate zgrade za potrebe izrade geodetske snimke izvedenog stanja, V. okr. je tehničko izvješće o obavljenom snimanju i navedene fotografije predao svom prijatelju VI. okr. koji ih je s ostalom pratećom dokumentacijom uvezao i sačinio geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade. U cilju da prikaže da je snimku izradilo ovlašteno trgovačko društvo, pečatirao ju je i potpisao imenom ovlaštenog inženjera geodezije, iako je znao da snimka ne odgovara stvarnom stanju te da nema ovlaštenje za potpisivanje geodetskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, nakon čega je snimku predao II. okr. za potrebe upravnog postupka pred Upravnim odjelom, Ispostave u Supetru.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv prvookrivljenice.