Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o proširenju istrage protiv četvero okrivljenika

Nakon što je 11. lipnja 2018. doneseno rješenje o provođenju istrage protiv sedmero okrivljenika, USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a donio rješenje o proširenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana (1958., 1957., 1973., 1977.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. (16. 1. 2019.)
Osnovano se sumnja da je I. okr., kao gradonačelnik Grada Splita, od 7. veljače do 28. ožujka 2017., na traženje IX. okr., suosnivača i stvarnog voditelja poslovanja trgovačkog društva korisnika prava plodouživanja zgrade „Turistička palača“ i osnivača i odgovorne osobe još jednog trgovačkog društva, u nakani da navedenim društvima pribavi nepripadnu imovinsku korist na štetu Grada Splita, naložio II. okr., pročelniku Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita, i VIII. okr., voditeljici Pododsjeka za javne površine i pomorsko dobro navedenog Upravnog odjela te ujedno i predsjednici Komisiji za utvrđivanje uvjeta za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata na području Grada Splita, da protivno Odluci Gradskog vijeća o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita i bez mišljenja nadležne Komisije sačine prijedloge ugovora kojim Grad Split društvima IX. okr. na vrijeme od tri godine daje u zakup javnu površinu oko „Turističke palače“ s pravom prvenstva produljenja ugovora i davanja u podzakup, uz popust od 20 posto za jednokratnu uplatu, te da se dopušta postavljanje šanka trgovačkom društvu IX. okr. s kojim će društvo koje je plodouživatelj „Turističke palače“ zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme od 25 godina koliko traje navedeno plodouživanje. U cilju realizacije navedenog, II. i VIII. okr. su, postupajući po nalogu I. okr., iako su znali da društva IX. okr. ne ispunjavaju minimalne tehničke uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i da im se ne može odobriti zakup javne površine te da nadležna Komisija nije dala potrebno mišljenje, protivno Odluci Gradskog vijeća sačinili ugovore koje je I. okr. u ime Grada Splita zaključio s odgovornom osobom društava IX. okr. kojima se navedenim društvima na vrijeme od tri godine daje u zakup 13,88 m2 javne gradske površine za potrebe agencijskih djelatnosti i 342,38 m2 javnog gradskog zemljišta oko „Turističke palače“ za obavljanje djelatnosti ugostiteljskih objekata korisnika „Turističke palače“ s pravom prvenstva produljenja ugovora, pravom ugovaranja podzakupa i popustom od 20 posto za jednokratnu uplatu zakupnine, znajući da ugovorom društvu IX. okr. odobrava i postavljanje vanjskog ugostiteljskog šanka bez naknade. Na opisani je način I. okr. omogućio društvima IX. okr. pribavljanje nepripadne imovinske koristi za razliku između plaćene zakupnine s popustom i punog iznosa podzakupnine u iznosu od najmanje 63.682,00 kune te za neplaćanje naknade za postavljeni šank u iznosu od najmanje 24.000,00 kuna, čime je Grad Split tijekom trajanja sklopljenih ugovora godišnje ukupno oštećen za najmanje 87.682,00 kune.