Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenima na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme  u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto stručni savjetnik - prevoditelj (18.05. 2016.)

           REPUBLIKA HRVATSKA
        DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
   URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
 
Broj: A-40/16
Zagreb, 18. svibnja 2016.
 
Sukladno oglasu objavljenom na web stranicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 4. svibnja 2016. za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, za radno mjesto stručni savjetnik - prevoditelj, dana 18. svibnja 2016. oglašava se sljedeća
 
 
OBAVIJEST
 
 
I. Testiranje kandidata za radno mjesto stručni savjetnik - prevoditelj u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Ured), održati će se dana 30. svibnja 2016. s početkom u 9,00 sati u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Gajeva 30a.
 
II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno objavljenom oglasu.
 
III. Testiranje će se sastojati od pisanog testa provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske iz sljedećeg pravnog izvora:
 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
 
IV. Testiranje će se također sastojati od pisanog testa poznavanja engleskog jezika.
 
V. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.
 
VI. Svaki dio testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
 
VII. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja, na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom dijelu testiranja, a kako je to navedeno u točki VI. ove obavijesti. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, time da će kandidati biti obaviješteni o rezultatima testiranja i rasporedu održavanja razgovora s Komisijom. Razgovor s Komisijom biti će vrednovan bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
VIII. Smatra se da je kandidat povukao svoju prijavu na oglas ukoliko nije pristupio testiranju te se više neće smatrati kandidatom.
  IX. Sukladno članku 4. rednom broju 48. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda stručni savjetnik - prevoditelj obavlja poslove pisanih prijevoda različitih dokumenata s engleskog jezika na hrvatski jezik te s hrvatskog jezika na engleski jezik, obavlja poslove konsekutivnog prevođenja, pomaže ravnatelju, zamjenicima ravnatelja i savjetnicima u poslovima u kojima su potrebna stručna znanja.
 
X. Plaća za radno mjesto stručnog savjetnika - prevoditelja određena je člankom 10. podstavkom Poslovi posebnih stručnih znanja točkom 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj:  37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13 i 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14 i 151/14).
 
U Zagrebu, dana 18. svibnja 2016.
 
 
 
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA