Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto namještenika na određeno vrijeme za radno mjesto - namještenik IV. vrste - djelatnik u čajnoj kuhinji u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta u Zagrebu. (18. rujan 2018.)

Broj: A-66/18
Zagreb, 18. rujna 2018.

Sukladno oglasu za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto namještenika IV. vrste – djelatnik u čajnoj kuhinji – 1 izvršitelj/ica, objavljenom na web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr dana 18. rujna 2018., istoga dana oglašava se sljedeća


OBAVIJEST


I. Komisija za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) provest će razgovor (intervju) s kandidatima za radno mjesto namještenika IV. vrste – djelatnik u čajnoj kuhinji u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje:

 - znanja, sposobnosti i vještine,
 - rezultate u dosadašnjem radu,
 - interese, profesionalne ciljeve te motivaciju za rad.

II. Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

III. Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazani dan i vrijeme, smatrat će se da je povukao svoju prijavu na oglas te se više neće smatrati kandidatom u postupku.

IV. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) s kandidatima objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor.

V. Komisija će provedene razgovore (intervjue) vrednovati bodovima od 0 do 10, a smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.


VI. Sukladno članku 4. rednom broju 15. Pravilnika o unutarnjem redu u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta namještenik IV. vrste – djelatnik u čajnoj kuhinji obavlja poslove pripremanja hladnih i toplih napitaka za djelatnike i stranke, poslove održavanja čistoće u čajnoj kuhinji te obavlja i druge srodne poslove.
 
VII. Plaću namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

Osnovica za izračun plaće namještenika propisana je člankom 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj: 112/17 i 12/18) te iznosi 5.421,54 kune. Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto namještenika IV. vrste – djelatnik u čajnoj kuhinji određen je člankom 4. podstavkom c) točkom 1. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj: 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18).


U Zagrebu, dana 18. rujna 2018. godine

 

Državno odvjetništvo
               Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta