Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Podignuta optužnica protiv 10 okrivljenika

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv desetero hrvatskih državljana Z. Š. (1956.), M. L. (1960.), D. LJ. (1965.), G. Ž. (1961.), J. V. (1964.), M. G. (1973.), M. D. (1971.), Š. I. (1963.), R. LJ. (1991.), G. LJ. (1968.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju, primanja i davanja mita, pranja novca, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.  (18. 12. 2017.)

Optužnicom se I. okr., kao pročelniku Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba, stavlja na teret da je od početka 2006. do kolovoza 2013. godine, prema dogovoru i na traženje III. okr., odgovorne osobe jednog trgovačkog društva, uz obećanje plaćanja troškova putovanja i drugih nagrada, poduzeo niz radnji u cilju osiguranja društvu III. okr. dobivanje poslova čišćenja klimatizacijskih i ventilacijskih sustava sportskih dvorana Grada Zagreba. 
Tako je, u cilju realizacije dogovorenog, bez stvarne potrebe za provođenjem čišćenja i bez osiguranih sredstava u proračunu, I okr. inicirao pokretanje programa čišćenja klimatizacijskih i ventilacijskih sustava u sportskim dvoranama Grada Zagreba, osiguravao da natječajna dokumentacija bude prilagođena  mogućnostima društva III. okr., određivao da se kao metoda čišćenja mora koristiti i iznimno skupa metoda čišćenja „suhim ledom“ kako bi i procijenjena vrijednost nabave u natječajnoj dokumentaciji mogla bila visoka, osiguravao da se plaćanja za usluge čišćenja vrše bez obzira da li je posao obavljen u skladu s ugovorima, kao i da se ne provodi nikakav stručni nadzor i kontrola izvršenja poslova čišćenja, pri čemu je od II okr., stručne savjetnice za zdravstvo u Odsjeku za zdravstvo Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba, zatražio da natječajnu dokumentaciju prilagodi mogućnostima društva III. okr., a što je II. okr. i učinila, čime su omogućili da društvo III. okr. dobije navedene poslove.
Nakon što je III. okr. u ime svojeg društva s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, kao naručiteljem, sklapao ugovore za obavljanje navedenih poslova u sportskim dvoranama kojima je preuzeo i obvezu čišćenja metodom „suhog leda“ iako se, sukladno dogovoru s I. okr., čišćenja nisu vršila „suhim ledom“, II. okr. je, bez ikakve kontrole da li su usluge izvršene u skladu s ugovorima, zaprimala zapisnike, specifikacije izvedenih radova i račune društva III. okr., iako je znala da poslovi čišćenja ili uopće nisu bili obavljeni ili su bili obavljeni samo djelomično kao i da je u njima neistinito navedeno da su čišćenja sukladno ugovorima obavljana „suhim ledom“, te je na traženje I. okr., takvu dokumentaciju potpisivala, čime je potvrdila da su ugovorene usluge čišćenja dvorana navedene u računima u ukupnom iznosu od 52.383.814,88 kuna izvršene, iako to nije bilo istinito s obzirom da je društvo III. okr. u navedenom razdoblju izvelo radove u vrijednosti od najviše 13.434.393,40 kuna. Nakon toga je II. okr. ovjerene račune dostavljala Službi za računovodstvo i financijsko-materijalne poslove koja je, nakon što je naloge za isplatu potpisao I. okr., izvršila neosnovana plaćanja društvu III. okrivljenog.
Na opisani način su I okr. i II okr. oštetili Grad Zagreb za iznos od najmanje 38.949.421,48 kune, a za koji iznos je pribavljena nepripadna imovinska korist društvu III okr., dok je III okr. kao nagradu za opisano postupanje, na osobni trošak i teret društva, I. okr. predao točno neutvrđeni novčani iznos te mu plaćao troškove putovanja, hotelskog smještaja i ribolova, a članovima njegove obitelji troškove putovanja u sveukupnom iznosu od najmanje 176.869,20 kuna.
Nadalje, kako bi prikazao da je iznos od 38.949.421,48 kuna stečen zakonito, III. okr. je sa V., VI., VII., VIII. i IX. okr. odgovornim osobama više trgovačkih društava dogovorio da će njihova društva i jedan obrt društvu III. okr. ispostavljati fiktivne račune kako bi se njihovim plaćanjem prikrio pravi izvor novca. Plaćanje fiktivnih računa nalagao je III. okr. nakon čega su ostali okrivljenici osobno podizali ili nalagali podizanje gotovine na ime navodnih pozajmica, putnih i materijalnih troškova ili su vršili daljnja neosnovana međusobna plaćanja i potom podizali gotovinu. Tako podignutu gotovinu su, nakon što su za sebe zadržali iznos dogovorene nagrade, predavali III. okrivljenom, koji je ujedno podizao gotovinu i s računa svog društva. Na opisani način okrivljenici su s računa više trgovačkih društava i obrta podigli najmanje 30.670.649,98 kuna od kojeg iznosa je III. okr. za sebe zadržao nepripadnu korist od najmanje 29.897.044,79 kuna, V. okr. je za sebe zadržao najmanje 600.000,00 kuna, a VI. okr. je za sebe zadržao nepripadnu korist od najmanje 173.605,19 kuna, dok je na računima trgovačkih društava ostao iznos od ukupno najmanje 1.557.821,39 kuna, za koji iznos je tim društvima pribavljena nepripadna korist.
Osim navedenog, III. okr., kao osnivač i odgovorna osoba dva trgovačka društva, i IV. okr., kao odgovorna osoba dva trgovačka društva, u namjeri da sebi i drugima pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobiti, od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015., dogovorili su sa V., IX. i X. okr. odgovornim osobama više trgovačkih društava da će njihova društva društvu u kojemu su III. i IV. okr. bili odgovorne osobe ispostavljati fiktivne račune, pri čemu je IV okr. izdavao fiktivne račune i u ime svog drugog društva. Naloge za plaćanje fiktivnih računa davali su III. i IV. okr., a potom su V., IX. i X. okr. s računa društava podizali gotovinu i predavali je III. okr., dok su ujedno III okr. i IV okr. također podizali novac sa računa svog društva te ga zadržavali za sebe. Na opisani je način III. okr. pribavljena nepripadna korist od najmanje 1.533.350,00 kuna, IV. okr. je pribavljena nepripadna korist od najmanje 112.900, 00 kuna, dok su III. i IV. okr. zajedno pribavili nepripadnu korist od najmanje 2.325.460,90 kuna, a V. okr. je za sebe zadržao najmanje 373.500,00 kuna, pri čemu je društvo III. i IV. okr. oštećeno za iznos od najmanje 7.160.535,79 kuna.
Nadalje, III. i IV. okr. su, kao osnivači i odgovorne osobe jednog trgovačkog društva, od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015., prema dogovoru i zajednički, u namjeri da tom društvu omoguće značajno umanjenje poreznih obveza, u poslovnim knjigama društva vršili netočna i nepotpuna knjiženja na temelju nevjerodostojnih knjigovodstvenih isprava čime su navedenom društvu, na štetu proračuna Republike Hrvatske, omogućili neosnovano umanjenje obveze plaćanja PDV-a u iznosu od 1.400.124,38 kuna i obveze plaćanja poreza na dobit u iznosu od 783.937,35 kuna, odnosno sveukupno 2.184.061,73 kune.
Isto tako, III. i IV. okr., kao osnivači i odgovorne osobe jednog trgovačkog društva, od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015., poslovne knjige nisu vodili sukladno zakonskim odredbama.
Osim navedenog, V. okr. je na ime provizije za obavljene poslove za društvo III. okr. za sebe zadržao najmanje 973.500,00 kuna, te navedeni iznos, protivno zakonskim odredbama, nije prijavio nadležnom poreznom tijelu kao porez na drugi dohodak, čime je s osnove obveze plaćanja poreza na dohodak proračun Republike Hrvatske oštetio za 194.700,00 kuna, a s osnove plaćanja prireza porezu na dohodak proračun Grada Čakovec za 19.470,00 kuna.

U optužnici je predloženo da se od svih okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist,  s time da je u odnosu na I. okr. predložena i primjena tzv. proširenog oduzimanja imovinske koristi, odnosno oduzimanja iznosa od 10.673.130,80 kuna, za koji iznos je utvrđeno da predstavlja nesrazmjer između njegovih zakonitih prihoda i rashoda.