Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 38 okrivljenika i devet trgovačkih društava

USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage, donio rješenje o provođenju istrage protiv 38 okrivljenika i devet trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te pomaganju u počinjenju tih djela od kojih je većina počinjena u sastavu zločinačkog udruženja, kao i kaznenog djela pranja novca i pomaganja u pranju novca. (20. 5. 2020.)
Osnovano se sumnja da su, od početka 2017. do kraja 2019. godine, u Zagrebu, Velikoj Gorici i Splitu, I. okr. kao odgovorna osoba dva okrivljena trgovačka društava, te II. okr. kao stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava, povezali u zajedničko djelovanje III. do VI. okr., a potom i VIII. do XVI. okr., odredivši kao cilj djelovanja pribavljanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge oštećenjem Državnog proračuna Republike Hrvatske putem neosnovanog umanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost (PDV) u okviru trgovine razne robe i usluga te stjecanja nekretnina, neosnovanim iskazivanjem prava na odbitak pretporeza u prijavama PDV-a na temelju neistinitih ulaznih računa povezanih društava kojima stvarno upravljaju. Osobno i putem angažiranih osoba, I. i II. okr. su osnovali trgovačka društva formirajući lanac povezanih prijevarnih društava pri čemu je II. okr. neposredno i u dogovoru s I. okr., u cilju prikrivanja vlastitog svojstva u tim društvima, angažirao VIII. do XVI. okr. i druge osobe, koje su formalno uz novčanu naknadu preuzimale i obnašale funkcije odgovornih osoba kako bi prividnom prodajom tih društava prikazali da ne posjeduju dokumentaciju iz koje bi se mogla provesti kontrola stvarnog poslovanja društva od strane nadležnih poreznih tijela. Potom je II. okr. u dogovoru s I. okr., uz posredstvo drugih angažiranih osoba, izdavao nevjerodostojne račune povezanih društava. Nevjerodostojne račune je izdavala i VI. okr. koja je postupala po uputi I. okr. koji je ujedno vodio knjigovodstvo povezanih društava. Nadalje je I. okr., zajedno sa V. okr., sastavljao i podnosio prijave PDV-a u kojima je neistinito prikazano da navedena društva ostvaruju pravo na povrat PDV-a. Sukladno dogovoru i planu grupe su II. okr. i po njegovoj uputi druge osobe te IV. okr., u namjeri prikrivanja navedenog zbog postupanja nadležnih poreznih tijela, vršili ispravke tako sačinjenih prijava. Ujedno su, kako bi onemogućili naplatu dužnih poreznih davanja, s poslovnih računa tih društava neosnovano isplaćivali gotovinu. Tako su, iskazivanjem poslovnih događaja koji se u stvarnosti nisu dogodili, u prijavama PDV-a neosnovano umanjili porezne obveze po osnovi PDV-a te onemogućili njegovu naplatu u sveukupnom iznosu od najmanje 7.523.255,06 kuna na štetu Državnog proračuna. Navedeni iznos su dijelom podigli i podijelili u zajedničku korist, a dijelom zadržali na računima povezanih prijevarnih društava, te potom dalje njime raspolagali radi prikrivanja stvarnog podrijetla sredstava.
Osim toga se osnovano sumnja da su I. i II. okr. povezali u zajedničko djelovanje III. i IV. okr., a potom i V. do VII. okr. te IX. do XV. okr. i XVII. okr. odredivši kao cilj djelovanja pribavljanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge ostvarene u dogovoru s većim brojem direktora i vlasnika obrta i to izvlačenjem novca iz trgovačkih društava kojih su direktori i vlasnici na temelju nevjerodostojnih računa koje će im izdavati u ime tih društava kojih su odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja te omogućavanjem odgovornim osobama tih društava i vlasnicima obrta kao i drugim zainteresiranim osobama uskratu dužnih davanja Državnom proračunu. U okviru realizacije plana, I., II., III. i VII. okr. su pronalazili odgovorne osobe trgovačkih društava i vlasnike obrta zainteresirane da na štetu svojih društava i obrta ostvare nepripadnu imovinsku korist plaćanjem fiktivnih računa koje će im izdavati I. do VI. okr., dok su IX. do XIII. okr. i XVII. okr., kako bi prikrili stvarne voditelje poslovanja tih društava, formalno nastupali kao odgovorne osobe društava koja su izdavala neosnovane račune. Nakon što su društva poslužila svrsi u vidu izdavanja neosnovanih računa te evidentiranjem takvih neistinitih poslovnih događaja uskrate dužnih davanja proračunu s osnova PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, XIV. i XV. okr su preuzimali svojstvo odgovornih osoba tih društava. Tako su nalagali i vršili plaćanja za robu i usluge koje im stvarno nisu bile isporučene ili izvršene sa računa društava u kojima su direktori, prokuristi ili vlasnici obrta na račune društava kojim stvarno upravljaju I. i II. okr., te u kojima je IV. okr. odgovorna osoba. Nakon uplata su I., II. i IV. okr., te po uputama I. i II. okr. i ostali ovlašteni za raspolaganje novcem po računima navedenih društava, dijelom podizali gotovinu, a dijelom prebacivali novac na druga povezana društva, kao i na društvo kojeg je odgovorna osoba VII. okr. te su zatim i sa njihovih računa podizali gotovinu. Pritom su dio novca zadržali na računima svojih društava i to najmanje 3.176.647,94 kuna te su sa dijelom nepripadne imovinske koristi zajedno dalje raspolagali radi prikrivanja njenog stvarnog podrijetla. Ostatak od najmanje 9.367.198,46 kuna koji je podignut u gotovini, nakon zadržavanja provizije u zasad neutvrđenom iznosu, vraćali su odgovornim osobama društava kao i vlasnicima obrta. Na opisani način su sebi i drugima pribavili sveukupnu korist od najmanje 20.067.101,46 kuna, a na ime neplaćenih poreznih davanja sveukupno oštetili Državni proračun za najmanje 11.225.762,10 kuna.
Nadalje se osnovano sumnja da su tijekom 2018. i 2019. godine, u Zagrebu, I. i II. okr. prema zajedničkom dogovoru da će dio nepripadno ostvarene imovinske koristi plasirati u daljnje legalne financijske tijekove u Hrvatskoj kako bi prikazali navodno zakonito porijeklo tih sredstava, navedeni dogovor realizirali transferima na ime navodnog zajma ugovornih plaćanja trgovačkom društvu čiji je direktor I. okr. te daljnjim transferima na ime navodnog ugovornog plaćanja društvu čija je direktorica šogorica I. okr., kako bi dalje raspolagali sredstvima tih društava plasmanom u legalne financijske tijekove radi stjecanje nekretnina odnosno poslovnih prostora u Zagrebu.