Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Podignuta optužnica protiv 17 okrivljenika i tri trgovačka društva

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 17 hrvatskih državljana D. H. (1984.), Š. G. (1991.), P. Š. (1992.), I. G. (1979.), I. J. (1988.), N. H. V. (1985.), M. V. (1987.), D. R. (1997.), I. R. (1989.), V. F. (1987.), Z. G. (1981.), T. J. (1982.), D. J. (1977.), Ž. S. (1966.), K. K. (1979.), N. B. (1984.), D. P. (1987.) i tri trgovačka društva zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine te prijevare, sve u sastavu zločinačkog udruženja. (20. 11. 2020.)
Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od 1. siječnja 2018. do 12. ožujka 2019., u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike i trgovačka društva kojima su upravljali ili u kojima su bili odgovorne osobe, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge uskratom dužnih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske. Tako su sukladno planu organizirali nabavu razne robe od inozemnih dobavljača za okrivljena trgovačka društva kao stvarne kupce pri čemu su kao prividne kupce i prodavatelje te robe koristili društava kojima je stvarno upravljao I. okr. osobno ili posredstvom II., III. i IV. okr., uz neistinito prikazivanje poslovnih događaja. Naime, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost trgovačka društva koja nabavljaju robu iz drugih država članica Europske unije nisu dužna izvršiti plaćanje PDV-a prilikom stjecanja navedene robe već su odgovarajući iznos PDV-a dužni obračunati, prijaviti i platiti u proračun Republike Hrvatske tek prilikom prodaje robe u Hrvatskoj te stoga kod izravne nabave robe od inozemnih dobavljača ne mogu iskazati pretporez i na taj način umanjiti PDV. Stoga su okrivljena društva prikazivala nabavu robe od trgovačkih društava pod kontrolom zločinačkog udruženja uz iskazivanje nevjerodostojnih računa prijevarnih trgovačkih društava za navodnu prodaju robe okrivljenim i drugim društvima. Sukladno planu i uputama I. okr., koji je upute davao izravno ili posredstvom II., III., IV. i V. okr., ispostavljani su nevjerodostojni računi više prijevarnih društava kao dobavljača s obračunatim i iskazanim iznosom PDV-a koji nije bio uplaćen u državni proračun, već je bio podizan u gotovini i podijeljen među okrivljenicima. Na opisani način okrivljenici su Državni proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 9.264.174,89 kuna. Nadalje se I. okr. tereti da je, posredstvom prijevarnog trgovačkog društva koje su okrivljenici sukladno zajedničkom planu koristili kao paravan kako bi pribavili raznu robu od drugih gospodarskih subjekata neistinito im prikazujući da je ovo trgovačko društvo uredan poslovni subjekt i da obavlja stvarnu gospodarsku djelatnost, s ciljem pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, odgovornim osobama društava koja su prodavala raznu robu neistinito predočavao namjeru plaćanja robe u ugovorenom roku, iako stvarne namjere plaćanja nije bilo. Tako je I. okr. osobno i posredstvom V. okr., raznim trgovačkim društvima putem elektroničke pošte dostavljao narudžbenice, a u svrhu neistinitog garantiranja plaćanja im je dostavljao bjanko zadužnice koje je po njegovim uputama osobno, kao i posredstvom II., III. i IV. okr., kod javnog bilježnika ovjeravao VIII. okr. kao formalni direktor prijevarnog društva iako su znali da one neće biti naplative zbog nedostatka novca na žiro-računu tog društva. Tako ovjerene zadužnice je VIII. okr. dostavljao XX. okr., koji ih je potom zajedno s IV. okr. dostavljao ovlaštenim osobama trgovačkih društava od kojih su naručivali robu. Kada su ovlaštene osobe društava dobavljača povjerovale da će im isporučena roba biti plaćena, naručenu robu u ukupnoj vrijednosti od najmanje 1.805.565,56 kuna su isporučile prijevarnom trgovačkom društvu, a koju robu su zatim I., II., III., IV., XIX. i XX. okr. te druge osobe prema zajedničkom planu različitim kupcima prodale „na crno“, čime su društva dobavljači oštećena za navedeni iznos. Na opisani način okrivljenici su se okoristili za najmanje 5.026.105,48 kuna, a okrivljena trgovačka društva za najmanje 5.939.832,59 kuna.
USKOK je u optužnici predložio da se okrivljenicima oduzme protupravno stečena imovinska korist.