Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 12 okrivljenika

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 12 hrvatskih državljana (1963., 1964., 1961., 1950., 1965., 1966., 1945., 1956., 1961., 1967., 1964., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te primanja i davanja mita. (21. 7. 2021.)

Osnovano se sumnja da su, od veljače 2017. do 20. siječnja 2021. u Splitu, I. okr. voditeljica Odsjeka za graditeljstvo, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, a potom i viša savjetnica Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja Upravnog odjela Grada Splita za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, II. okr. viša savjetnica za graditeljstvo u tom Upravnom odjelu, IV. okr. glavni projektant za građevinu hotela na Žnjanu, ujedno i odgovorna osoba izrađivača arhitektonskog projekta jednog trgovačkog društva te V. okr. glavni projektant za jednu stambenu zgradu na Žnjanu, ujedno i odgovorna osoba izrađivača arhitektonskog projekta drugog trgovačkog društva, prema unaprijed stvorenom dogovoru, a sukladno traženju VIII. okr. osnivača i odgovorne osobe trećeg trgovačkog društva i dugogodišnjeg prijatelja I. okrivljene te IX. okr. - brata VIII. okrivljenog i stvarnog voditelja poslovanja tog društva u poslovima izgradnje hotela i stambene zgrade na susjednom zemljištu, poduzeli radnje kojima su im protivno lokacijskim uvjetima omogućili njihovo spajanje u jednu funkcionalnu građevnu i turističku cjelinu, kao i izgradnju više podzemnih i nadzemnih etaža i smještajnih jedinica stambene zgrade i povećanja smještajnih kapaciteta hotela čime su trgovačkom društvu VII. okr. i IX. okr. pribavili znatnu nepripadnu materijalnu korist.
Nadalje se osnovano sumnja da su, od listopada 2016. do listopada 2019. godine, I. okr. i II. okr., u istim svojstvima, XII. okr. savjetnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, V. okr. glavni projektant za stambene zgrade, ujedno i odgovorna osoba izrađivača arhitektonskih projekata, sukladno prethodnom dogovoru, na traženje VIII. okr., trgovačkom društvu kojim on stvarno upravlja kao investitoru stambenih zgrada, protivno lokacijskim uvjetima omogućili ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju stambenih zgrada na tim građevinskim česticama s više stambenih jedinica od dopuštenih i u podzemnim etažama, odnosno poduzeli radnje s ciljem da investitoru protivno propisima omoguće izgradnju takvih građevina. Tako je V. okr. u arhitektonskim projektima stambenih zgrada ucrtao veći broj stambenih jedinica od dopuštenih te je stambene jedinice ucrtao i u podzemnim etažama iako u tim etažama nije dozvoljen smještaj stambenog prostora i označio ih kao poslovne prostore turističke namjene, a potom je izdao izjave kojima je neistinito potvrdio da su ti projekti usklađeni s odredbama Detaljnog plana uređenja i Generalnim urbanističkim planom (GUP) te drugim propisima o gradnji i prostornom uređenju te ih ovjerio svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta. Na temelju takve dokumentacije su I. okr. i II. okr., u interesu investitora i u njegovu korist, izdale građevinske dozvole kojima su mu omogućile izgradnju objekata s većim brojem stambenih jedinica od dopuštenih i smještaj stambenih jedinica u podrumskim etažama i to izgradnju 675,99 kvadratnih metara stambenog prostora više od dopuštenih kao i njihovu prodaju te stjecanje materijalne koristi u kunskoj protuvrijednosti iznosa od najmanje 2.027.970,00 eura.
Osim toga se osnovano sumnja da su, od travnja 2014. do prosinca 2018. godine, II. okr. u istom svojstvu i III. okr. glavni projektant arhitekture, sukladno traženju X. okr. osnivača i osobe odgovorne za zastupanje jednog trgovačkog društva (TD) da se tom društvu kao investitoru izgradnje stambene zgrade na Mejama omogući izgradnja stambene zgrade veće površine i katnosti od one dozvoljene GUP-om, III. okr. protivno uvjetima određenih GUP-om i protivno Zakonu o gradnji, izradio Glavni projekt u kojem je ucrtao stambenu zgradu višu od tri metra od dopuštene visine za takve građevne čestice, a potom izdao Izjavu o usklađenosti tog projekta s GUP-om i prostornim planom i drugim propisima o gradnji i prostornom uređenju. Te je dokumente ovjerio svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta, a II. okr. je na traženje III. okr., znajući da taj projekt nije izrađen u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i da je u suprotnosti s odredbama GUP-a, te da je Izjava III. okr. projektanta protivna zakonu, izdala građevinsku dozvolu kojom je dopustila da TD izgradi stambenu zgradu višu za tri metra od dopuštene visine za takve građevinske čestice te bruto površinom većom za 422 kvadratna metra od dopuštene, s etažama prizemlja, dva kata i nadgrađa. Potom je II. okr. izvršila tehnički pregled zgrade, a na traženje III. okr. i X. okr., izdala je i uporabnu dozvolu. Tako je investitoru, TD i X. okr. - njegovom osnivaču pribavila korist u kunskoj protuvrijednosti od najmanje 1.266.000,00 eura za što joj je III. okr. obećao, a X. okr. joj je dao poklon vrijedan najmanje 700,00 kuna.
Također se osnovano sumnja da su, od siječnja do 8. veljače 2019., II. okr. u istom svojstvu, III. okr. glavni projektant i glavni nadzorni inženjer u poslovima izvođenja radova prilagođavanja dijela funkcionalnih jedinica jednog trgovačkog centra (TC), VI. okr. inspektor zaštite od požara Policijske uprave splitsko-dalmatinske, VII. okr. nadzorni inženjer električnih instalacija, sukladno traženju XI. okr. predstavnice investitora tog trgovačkog društva, u cilju da se tom društvu za poslovni prostor u TC izda uporabna dozvola, iako su znali da nije provedeno obvezno ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu požara, VII. okr. na traženje III. okr. bez provođenja ispitivanja funkcionalnosti sustava za dojavu požara za taj poslovni prostor, protivno Pravilniku o sustavima za dojavu požara, izradio završno izvješće kao da su provedeni svi radovi ugradnje vatrodojavnog sustava. Na temelju toga je III. okr. sastavio završni izvještaj glavnog nadzornog inženjera u kojem je naveo da su svi radovi, kao i oni ugradnje vatrodojavnog sustava, izvedeni u skladu s Glavnim projektom. Zatim je II. okr., na traženje III. okr. i XI. okr., znajući da nije provedeno ispitivanje funkcionalnosti sustava zaštite od požara, zakazala tehnički pregled poslovnog prostora u TC tijekom kojeg je VI. okr., sukladno prethodnom dogovoru i traženju XI. okr., koji je jednako tako znao da u TC od studenoga 2012. godine nisu provedeni pregledi sustava za dojavu od požara, kao ni ispitivanje vatrodojave za rekonstruirani poslovni prostor, protivno Zakonu o zaštiti od požara sastavio zapisnik u kojem je neistinito naveo kako je utvrdio da je objekt izveden u skladu s Glavnim projektom te da sustav vatrodojave prilikom preuređenja poslovnog prostora nije mijenjan. Na temelju takvih neistinitih podataka II. okr. je izdala uporabnu dozvolu za preuređeni poslovni prostor čime su, bez obzira na opasnost za život i zdravlje ljudi zbog nastanka požara, omogućili rad tog poslovnog prostora.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv petero okrivljenika.