Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv jednog okrivljenika

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljana (1973.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela nezakonitog pogodovanja. (22.12.2017.)
Osnovano se sumnja da je okrivljenik, kao pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke, dio kojega je i Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, od travnja do prosinca 2016. godine, poduzimao radnje kako bi jednom trgovačkom društvu, koje je obavljalo knjigovodstvene poslove i za više trgovačkih društava u vlasništvu njegove supruge, osigurao da, uz plaćanje minimalne najamnine, na natječaju dobije na korištenje adaptirani i uređeni poslovni prostor ukupne površine 271 m2. U cilju realizacije navedenog, okrivljenik je zaposlenici u navedenoj Direkciji naložio da, bez znanja ravnatelja Direkcije, sačini procjenu vrijednosti radova potrebnih za uređenje poslovnih prostora na lokaciji gdje se nalazi navedeni poslovni prostor, iako Planom nabave Grada Rijeke za 2016. godinu nije bilo predviđeno investiranje u uređenje navedenih poslovnih prostora i nije se radilo o radovima hitne intervencije i održavanja, te da potom, kao predsjednica Povjerenstva Grada Rijeke za poslovne prostore, pripremi raspisivanje natječaja za davanje navedenog poslovnog prostora u zakup na način da u zapisnik sa sjednice Povjerenstva, neosnovano i protivno odredbi Odluke o zakupu poslovnog prostora, a u cilju ograničavanja mogućnosti prijave na natječaj drugih ponuđača, navede prijedlog da se u predmetnom poslovnom prostoru obavlja isključivo djelatnost kojom se bavi navedeno društvo. Također je, sukladno nalogu okrivljenika, u zapisnik Povjerenstva navedeno da će Grad Rijeka izvesti samo nužne radove iako će, protivno Odluci o zakupu poslovnog prostora, biti izvedeni radovi kompletne rekonstrukcije i uređenja navedenog poslovnog prostora. Nakon toga je u svibnju 2017. godine objavljen natječaj i njegov ispravak za davanje u najam navedenog poslovnog prostora po cijeni određenoj Pravilnikom o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru, kao i da se poslovni prostor daje u zakup u viđenom stanju te da ga je zakupnik odabran na natječaju dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku. Početkom lipnja 2016. godine vlasnica trgovačkog društva je podnijela prijavu na natječaj i kao cijenu zakupa ponudila cijenu iz natječaja, znajući da će Grad Rijeka izvršiti kompletne radove na rekonstrukciji poslovnog prostora, bez obzira što je u natječaju navedeno da se poslovni prostor daje u najam u zatečenom stanju. Preuzimanje poslovnog prostora od strane zakupnika odgođeno je do završetka radova od strane Grada Rijeke te je nakon završetka radova zaključen Ugovor o zakupu između Grada Rijeke i  navedenog trgovačkog društva u kojemu je, sukladno nalogu okrivljenika, suprotno Odluci o zakupu poslovnog prostora, unesen članak koji omogućava da se na adresi na kojoj se nalazi poslovni prostor registrira i društvo u vlasništvu njegove supruge. Na opisani način okrivljenik je omogućio da tri trgovačka društva, pa tako i društvo njegove supruge, u zakup dobiju potpuno uređen poslovni prostor.