Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Podignuta optužnica protiv četvorice okrivljenika

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana A. P.  (1953.), H. S. (1976.), D. T. (1951.), D. V. (1965.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja mita, protuzakonitog posredovanja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te poticanja i pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju. (23. 3. 2018.)
Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od početka 2005. do listopada 2008. godine, kao prokurist i direktor društva Zagrebačke otpadne vode (ZOV), koncesionara na Projektu infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ), te i kao odgovorna osoba u vođenju poslova drugog društva - glavnog izvođača radova, koje je nadležno za odabir podizvođača radova na navedenom Projektu, od III. okr. osnivača i odgovorne osobe jednog društva zatražio da mu kao nagradu, za poduzimanje potrebnih radnji da se njegovom društvu dodijele poslovi građevinskih radova te prihvate neosnovano uvećane i tehnički manjkave ponude društva, besplatno adaptira stan te da mu tijekom izvođenja građevinskih radova kontinuirano isplaćuje točno neutvrđenu novčanu nagradu, na što je III. okr. pristao. U cilju realizacije navedenog, I. okr. je od II. okr., zaposlenika društva koje je preuzelo obvezu izgradnje infrastrukturnih objekata u okviru projekta CUPOVZ te sve obveze tog društva u vezi navedenog prema Gradu Zagrebu, koristeći se autoritetom položaja i kao njegov neposredno nadređeni, zatražio da protivno obvezi provođenja pozivnih natječaja društvu III. okr. fingiranjem natječajnih procesa osigura dodjelu poslova po neosnovano uvećanim cijenama građevinskih radova te naplatu istih na štetu društva ZOV, na što je II. okr. pristao. Za dobivanje navedenih poslova III. okr. je, sukladno prethodnom dogovoru, I. okr. isplatio točno neutvrđenu novčanu nagradu te mu je besplatno adaptirao stan u vrijednosti od 52.469,95 kune, dok je društvu III. okr. pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje 2.000.000,00 kuna, a društvo ZOV je oštećeno za 5.656.152,53 kune.
Nadalje, II. okr. je, od svibnja 2006. do svibnja 2008. godine, kao voditelj Projekta izgradnje sustava Glavnog odvodnog kanala, na traženje III. okr., njegovom društvu odobravao plaćanje neizvršenih radova. Tako je III. okr. društvu s kojim je ugovoreno izvođenje radova ispostavio tri računa u ukupnom iznosu od 7.687.096,77 kuna (bez PDV-a), koje račune i popratnu dokumentaciju je potpisao II. okr., nakon čega su isti plaćeni iako navedeni radovi nisu izvedeni te nije postojala valjana i stvarna osnova za njihovo plaćanje, čega su okrivljenici bili svjesni. Nakon toga je III. okr. kao nagradu II. okr. besplatno izveo radove na izgradnji njegove kuće u vrijednosti od 446.550,50 kuna. Na opisani način društvu III. okr. pribavljena je nepripadna imovinska korist od 7.687.096,77 kuna, društvo s kojim je ugovoreno izvođenje radova oštećeno je za 3.751.173,97 kuna, dok je Grad Zagreb, na koji je prefakturiran preostali dio troška navedenog društva po ulaznom računu društva III. okr., oštećen za 4.801.825,82 kune.
Osim navedenog, III. okr. odgovorna osoba jednog društva je, od početka prosinca 2006. do kraja ožujka 2008. godine, u cilju ostvarenja protupravne imovinske koristi za sebe i druge, od IV. okr., koji je vodio jedno društvo te je bio u mogućnosti da na ime još dva društava osigura sačinjavanje dokumentacije, zatražio da za određenu novčanu nagradu sačini dokumentaciju u kojoj će neistinito biti prikazana poslovna suradnja društva III. okr. s tim društvima, na što je IV. okr. pristao. Potom je IV. okr., sukladno dogovoru s III. okr., u više navrata sačinjavao dokumentaciju s neistinitim podacima i predavao je društvu III. okr. koji je zatim, iako su obojica bili svjesni da fakturirani poslovi nisu izvršeni i da nema osnove za njihovo plaćanje, nalagao plaćanje ispostavljenih računa, s time da je dio tako ispostavljenih računa III. okr. iskoristio za fiktivno zatvaranje obveza prema vlastitom društvu nastalih uzimanjem pozajmica i predujma dobiti. Uplaćeni novac s računa društava podizao je IV. okr. ili ga je, radi prikrivanja traga nezakonitom tijeku novca, prosljeđivao na račune drugih pravnih i fizičkih osoba koje su isključivo služile za primanje i gotovinsko podizanje uplaćenog novca. Potom je dio podignutog novca IV. okr. osobno ili posredstvom drugih osoba predavao III. okr., a dio je zadržao za sebe i potrebe poslovanja svoga društva. Na opisani način III. okr. je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 4.057.216,00 kuna, IV. okr. je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 15.362.766,34 kune, društvu IV. okr. je pribavljena nepripadna imovinska korist od 1.236.220,79 kuna, dok je imovina društva III. okr. neosnovano umanjena za 23.582.004,49 kuna, a društvo III. okr. je oštećeno za 13.894.907,72 kune.
U optužnici je predloženo da se od svih okrivljenika oduzime protupravno stečena imovinska korist, s tim da je u odnosu na I. okr. predložena i primjena tzv. proširenog oduzimanja imovinske koristi, odnosno oduzimanje iznosa od 9.586.402,35 kuna, za koji iznos je utvrđeno da predstavlja nesrazmjer između njegovih zakonitih prihoda i rashoda.