Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Djelomična obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent-državnoodvjetnički zapisničar(23.travnja 2019.)

REPUBLIKA   HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Broj: A-85/18
Zagreb, 23. travnja  2019.

Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) te članku 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi


        O D L U K U

I. Djelomično se obustavlja postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu broj: A-85/18 od 30. siječnja 2019. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 11/19 od 30. siječnja 2019. u dijelu koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar – 1 izvršitelj/ica.

II. Postupak javnog natječaja iz točke I. ove Odluke obustavlja se zato jer se za dva izvršitelja za dva oglašena radna mjesta iz tog javnog natječaja na testiranje odazvala samo jedna kandidatkinja koja je zadovoljila u postupku testiranja i razgovora dok je u odnosu na drugog izvršitelja za radno mjesto iz točke I. ove Odluke postupak potrebno obustaviti.

III. Ova Odluka objavit će se na web stranici  Ministarstva uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJICA

                  Vanja Marušić