Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto informatički referent (23. lipnja 2019.)

      REPUBLIKA HRVATSKA
    DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Broj: A-100/18
Zagreb, 22. srpnja 2019.
VM/GĐ


Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi


                                                 ODLUKU


I. Obustavlja se postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu broj: A-100/18 od 30. siječnja 2019. koji je objavljen u Narodnim novinama broj11/19 od 30. siječnja 2019. koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto informatički referent - 1 izvršitelj/ica.

II. Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave, web stranici Državnogodvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog
kriminaliteta.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


                                             Obrazloženje


Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/18-04/843, URBROJ: 514-04-01-03-19-02 od 25. siječnja 2019., raspisalo i objavilo ( u Narodnim novinama broj 11/19 od 30. siječnja 2019.) javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta na radno mjesto informatički referent - 1 izvršitelj/ica.

Za navedeno radno mjesto na testiranju su zadovoljila četiri kandidata te je u odnosu na njih, a sukladno članku 122. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/18) zatraženo provođenje temeljnih sigurnosnih provjera.
U odnosu na tri kandidata, a nakon zaprimanja izvješća Sigurnosno-obavještajne agencije, utvrđeno je postojanje zapreka za prijam u državnu službu, dok je jedan kandidat odustao od prijma u državnu službu.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 50.b. stavka 1. Zakona o državnim službenicima, ovom odlukom obustavlja se postupak po predmetnom javnom natječaju.


RAVNATELJICA

Vanja Marušić