Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv šestorice okrivljenika i jednog trgovačkog društva

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana (1953., 1976., 1951., 1965., 1973., 1979.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te poticanja i pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju. (23.3.2016. )
Osnovano se sumnja da je I. okr., od početka 2005. do kraja 2009. godine, kao direktor društva Zagrebačke otpadne vode, koncesionara na Projektu infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba, te sudjelujući u vođenju poslova drugog društva - glavnog izvođača radova, koje je nadležno za odabir podizvođača radova na navedenom projektu, od III. okr. odgovorne osobe jednog društva zatražio da mu, kao nagradu za odabir njegovog društva za podizvođača radova, tijekom trajanja poslovnog odnosa isplaćuje 5 posto od vrijednosti ugovorenog posla te da mu besplatno izvrši adaptaciju stana u Zagrebu, na što je III. okr. pristao nakon čega je njegovo društvo odabrano kao podizvođač. Sukladno dogovoru, III. okr. je u više navrata I. okr. u gotovini predao ukupno najmanje 7.156.000,00 kuna te mu je besplatno adaptirao stan u Zagrebu.
Nadalje, II. okr. je, od srpnja 2006. do svibnja 2008. godine, kao voditelj projekta i nadzorni inženjer radova na izgradnji Glavnog odvodnog kanala, na traženje III. okr., njegovom društvu odobravao plaćanje neizvršenih radova. Tako je III. okr. društvu s kojim je ugovoreno izvođenje radova ispostavio tri računa u ukupnom iznosu od 7.687.096,77 kuna (bez PDV-a), koje račune i popratnu dokumentaciju je potpisao II. okr., nakon čega su isti plaćeni iako navedeni radovi nisu izvedeni te nije postojala valjana i stvarna osnova za njihovo plaćanje, čega su okrivljenici bili svjesni. Nakon toga je III. okr. kao nagradu II. okr. besplatno izveo radove na izgradnji njegove kuće u vrijednosti od najmanje 446.550,50 kuna. Na opisani je način društvu III. okr. pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje 7.687.096,77 kuna, društvo s kojim je ugovoreno izvođenje radova oštećeno je za 2.885.270,95 kuna, dok je Grad Zagreb, na koji je prefakturiran trošak navedenog društva po ulaznom računu društva III. okr., oštećen za 4.801.825,82 kune.
Osim navedenog, III. okr. odgovorna osoba jednog društva je, od početka 2005. do kraja 2011. godine, u cilju ostvarenja protupravne imovinske koristi za sebe i osiguranja sredstava za isplatu novčane nagrade I. okr., kontinuirano vršio neosnovane isplate na teret društva u ukupnom iznosu od najmanje 18.204.014,85 kuna. U cilju prikrivanja navedenog i daljnjeg izvlačenja novca s računa društva, III. okr. je zatražio od IV. okr., koji je vodio jedno društvo te je bio u mogućnosti da na ime još dva društava osigura sačinjavanje dokumentacije, da za određenu novčanu nagradu sačini dokumentaciju u kojoj će neistinito biti prikazana poslovna suradnja društva III. okr. s tim društvima, na što je IV. okr. pristao. Potom je IV. okr., sukladno dogovoru s III. okr., u više navrata sačinjavao dokumentaciju s neistinitim podacima i predavao je društvu III. okr. koji je zatim, iako svjestan da fakturirani poslovi nisu izvršeni i da nema osnove za njihovo plaćanje, nalagao plaćanje ispostavljenih računa. Na temelju tako ispostavljenih računa neosnovano je isplaćeno ukupno najmanje 22.263.888,76 kuna (bez PDV-a), dok je nakon izvršenih uplata IV. okr. novac podizao u gotovini te je poduzimao radnje radi prikrivanja traga nezakonitog tijeka novca. Potom je IV. okr., zadržavši za sebe dogovorenu nagradu od najmanje 1.547.205,40 kuna, novac predavao III. okr., koji je novac neposredno isplaćen s računa društva, kao i onaj čije izvlačenje je provedeno preko društva IV. okr., koristio za plaćanje nagrade I. okr. u iznosu od najmanje 7.156.000,00 kuna, dok je za preostali iznos od najmanje 31.764.698,21 kunu sebi pribavio nepripadnu imovinsku korist a društvo je oštetio za najmanje 40.467.903,61 kunu.
Nadalje, II. okr. je, od lipnja do rujna 2007. godine, na traženje V. okr. i VI. okr., osnivača i odgovornih osoba dvaju društava, u okviru angažmana VII. okr. društava na građevinskim radovima na izgradnji Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba, omogućio plaćanje angažiranom društvu za radove koji nisu izvršeni u iznosu od 1.518.175,00 kuna, iako su okrivljenici bili svjesni da navedeni radovi nisu izvedeni te da ne postoji valjana i stvarna osnova za njihovo plaćanje. Na opisani način je VII. okr. društvu za navedeni iznos pribavljena nepripadna imovinska korist, dok je društvo u čije ime je II. okr. odobrio plaćanje oštećeno za taj iznos, a naknadnim prefakturiranjem nastala šteta je prenesena na Grad Zagreb. Nakon toga su V. okr. i VI. okr., isključivo u svrhu izvlačenja primljenih novčanih sredstava iz VII. okr. društva i zametanja traga nezakonitom tijeku novca, plasirali predmetna novčana sredstva na račun drugog društva na ime plaćanja računa tog društva kao podizvođača VII okr. društva, na koji način je prikazano da su predmetna sredstva zakoniti prihod drugog društva. 
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.