Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Podignuta optužnica protiv 10 okrivljenika i četiri trgovačka društva

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv M. I. (1979.), T. S. (1971.), M. Č. (1990.), M. B. (1986.), K. F. (1951.), A. M. S. (1987.), V. A. (1960.), J. P. (1979.), M. K. (1988.), I. P. (1973.) i četiri trgovačka društva zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, krivotvorenja isprave te pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja. (23. 12. 2020.)
Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, od prosinca 2016. do 16. siječnja 2019., u Hrvatskoj, Sloveniji i drugim državama članicama Europske unije, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izbjegavanjem obračunavanja i plaćanja propisanih poreza i drugih naknada prilikom uvoza i daljnje prodaje osobnih vozila iz država članica EU u Hrvatsku. U cilju realizacije navedenog su iz država članica EU kupovali vozila visoke klase koja se nalaze u sustavu redovnog oporezivanja. Potom su, radi prikrivanja činjenice da su vozila kupljena od poreznih obveznika koji su prikazali isporuku vozila unutar EU, a zbog čega je stjecatelj vozila u Hrvatskoj prilikom unosa i daljnje prodaje vozila dužan na računu iskazati PDV koji se mora obračunati i platiti u državi unosa, pribavljali i izrađivali nevjerodostojne račune većeg broja trgovačkih društava neistinito prikazujući promjene vlasništva nad vozilima. Osim toga u računima nisu iskazivali PDV već su neosnovano prikazivali da je primijenjen posebni postupak oporezivanja marže te su prilikom prodaje u Hrvatskoj krajnjim kupcima izdavali nevjerodostojne račune okrivljenih i drugih društava. Nadalje su prilikom registracije vozila u Hrvatskoj za 90 vozila prilagali krivotvorenu dokumentaciju čime su omogućili izbjegavanje plaćanja posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima. Sukladno njihovom dogovoru, I. okr. je bio zadužen za kupovinu vozila iz inozemstva, izradu krivotvorenih računa i osiguravanje dovoljnog broja trgovačkih društava pod njihovom kontrolom koja će koristiti za opisane nezakonitosti, dok je II. okr. također kupovao vozila, osiguravao novčana sredstva za njihovu kupovinu, organizirao transport i daljnju prodaju vozila kao i raspolagao s novcem dobivenim prodajom vozila. U okviru podijeljenih uloga, I. do IV. okr. su osobno i posredstvom VII. okr. te drugih osoba pronalazili osobe lošeg imovinskog ili zdravstvenog stanja koje su osnivale ili preuzimale trgovačka društva nakon čega su I. do VI. okr. preuzimali upravljanje tim društvima. Zatim su I. i II. okr., a po njihovim uputama i III., V. i VI. okr., dogovarali kupnju vozila u državama EU i organizirali njihov prijevoz do Slovenije. Potom su II., III. i VI. okr. oglašavali prodaju vozila, izdavali ponude i predračune te preuzimali akontacije. Nakon dogovora s kupcima, I. do VI. okr. su za vozila izrađivali nevjerodostojne račune u ime društava kojima su upravljali, na kojima nisu iskazivali PDV, nego su neosnovano navodili da je primijenjen poseban postupak oporezivanja marže, dok su III. do VI. okr., po uputama I. i II. okr., takve nevjerodostojne račune kao i drugu dokumentaciju dostavljali knjigovodstvenim uredima radi izrade prijava PDV-a čime su omogućili da u njima budu navedeni neistiniti podaci o stjecanju i isporukama vozila. Ujedno je II. okr. angažirao X. okr. koji je, sukladno njegovim uputama, za vozila prodana krajnjim kupcima u Hrvatskoj izrađivao krivotvorena porezna rješenja i krivotvorena rješenja o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima na ime XII. i XIII. okr. društva u kojima je bilo neistinito navedeno da su porez i naknada plaćeni, čime je omogućeno da ta društva uvezu i registriraju vozila bez prijave i plaćanja navedenog poreza i naknada. Nakon toga je III. okr. u Hrvatskoj obavljao postupke homologacije i prve registracije vozila te je za navedeno angažirao i VII. do IX. okr. koji su, iako su znali da se radi o nevjerodostojnoj dokumentaciji, prilikom registracije vozila prilagali krivotvorene punomoći i ostalu dokumentaciju te nevjerodostojne račune bez iskazanog PDV-a izdane od strane XI. do XIV. okr. društva, kao i drugih društava koja su članovi zločinačkog udruženja kontrolirali. Na opisani način su okrivljenici pri uvozu 98 osobnih vozila iz EU u Hrvatsku s osnova PDV-a i posebnog poreza na motorna vozila oštetili Državni proračun za 16.998.883,49 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s osnova naknade za gospodarenje otpadnim vozilima za 97.384,80 kuna, za koje iznose su nepripadno okoristili sebe i okrivljena te s njima povezana trgovačka društva, pri čemu su okrivljenici sebi pribavili nepripadnu dobit od 11.013.938,40 kuna.
USKOK je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme nepripadna imovinska korist.