Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar. (24. siječnja 2020.)

REPUBLIKA   HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Vlaška 116, Zagreb

Broj: A-145/2019
Zagreb, 24. siječnja 2020.
VM/GĐ


Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi


          O D L U K U


I. Obustavlja se postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu broj: A-145/2019 od 06. prosinca 2019. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 119/19 od 06. prosinca 2019. koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar  – 2 izvršitelj/ice.

II.  Postupak po javnom natječaju iz točke I. ove Odluke obustavlja se iz razloga što se za oglašena radna mjesta iz javnog natječaja na testiranje nije odazvao niti jedan kandidat.

III. Ova Odluka objavit će se na web stranici  Ministarstva uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


RAVNATELJICA
                  Vanja Marušić