Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju i proširenju istrage protiv dvoje okrivljenika

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je temeljem rezultata do sada provedene istrage, kao i provedenih izvida, te na temelju kaznene prijave PN USKOK-a donio rješenje o provođenju i proširenju istrage protiv bivšeg predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske i bivše tajnice predstojnika Ureda predsjednika Vlade RH i administrativne tajnice predsjednika Vlade RH, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u kaznenom djelu zlouporabe položaja i ovlasti, prijevare,  krivotvorenja službene ili poslovne isprave, te krivotvorenja isprave. (24.4.2017.)

Naime, postoji osnovana sumnja da je I. okr., kao predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, tijekom srpnja 2013.,  na traženje II okr., administrativne tajnice u njegovom uredu, da joj na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske osigura nepripadnu novčanu isplatu u njezinu korist, od zaposlenice Vlade Republike Hrvatske, zatražio da se na njezin račun isplati novčani iznos na ime obračuna prekovremenih sati za II okr. uz objašnjenje da je ona zbog ovrha po tekućem računu u teškoj materijalnoj situaciji, iako je znao da za takvu isplatu nema osnove. Kako bi omogućio provedbu neosnovane isplate novca iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u korist II okr., I okr. je naložio da se izradi i kao naručitelj potpisao Ugovor o djelu u kojem su neistinito bili navedeni poslovi  za obavljanje kojih se zaključuje Ugovor o djelu, te da se za iste isplaćuje neto naknada od 4.300,00 kuna. Tako sačinjeni Ugovor o djelu je I okr. dostavio Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH, koji je izvršio uplatu iznosa od 4.300,00 kuna u korist zaposlenice Vlade RH, koja je potom taj novac po daljnjoj uputi I okr. i II okr. uplatila u korist tekućeg računa majke II okr. Na opisani način I okr. je II okr. pribavio nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 4.300,00 kuna, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštetio za iznos od 8.615,24 kune.
Nadalje, postoji osnovana sumnja da je I okr., kao predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, u razdoblju od rujna 2015. do siječnja 2016., u cilju pribavljanja nepripadne imovinske koristi sebi i II. okr., na štetu Državnog proračuna, II okr. nalagao izradu putnih naloga za zaposlenike Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Pri tome je I okr. određivao svrhu, vrijeme trajanja i mjesto službenog putovanja u inozemstvo, uz naznaku da troškove putovanja i smještaja snosi organizator, te potom nalagao da se u gotovom novcu iz sredstava Državnog proračuna isplate akontacije dnevnica. Nakon toga je tako izrađene putne naloge I. okr. potpisivao, te II. okr. nalagao njihovu dostavu u devizno računovodstvo Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske radi obračuna i isplate akontacija dnevnica, iako su znali da se radi o stvarno nepostojećim službenim putovanjima imenovanih osoba. Sukladno uputama I. okr., II. okr. je izradila putne naloge za službena putovanja u inozemstvo na imena zaposlenika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, te ih dostavila u devizno računovodstvo Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Nakon što su ovlašteni službenici Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, u uvjerenju da se radi o vjerodostojnim putnim nalozima za službena putovanja u inozemstvo koja će stvarno biti i izvršena, obračunali te na teret sredstava Državnog proračuna isplatili gotov novac u visini traženih akontacija dnevnica, tako isplaćene novčane iznose je preuzimala II. okr., te ih potom podijelila sa I. okr., koji je potpisom putnih računa kao naredbodavatelj potvrđivao da su službena putovanja doista i obavljena. Na opisani je način sačinjeno ukupno 8 putnih naloga, za koje su isplaćene akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od 39.140,54 kune, koji novac su I okr. i II okr. podijelili, te time, na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske, sebi pribavili nepripadnu korist u navedenom iznosu.
Postoji osnovana sumnja da je II okr. kao tajnica predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, u razdoblju od studenog 2013. do siječnja 2016., u Zagrebu, po nalogu predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, izrađivala putne naloge za posebne savjetnike predsjednika Vlade Republike Hrvatske, u kojim nalozima je svrhu, vrijeme trajanja i mjesto službenog putovanja u inozemstvo, uz naznaku da troškove putovanja i smještaja snosi organizator, navodila sukladno nalozima predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Nakon toga je prema njegovom nalogu tražila da se u gotovom novcu iz sredstava Državnog proračuna isplate akontacije dnevnica, iako je znala da se radi o stvarno nepostojećim službenim putovanjima posebnih savjetnika. Nakon što je tako izrađene putne naloge potpisao predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, sukladno njegovom nalogu iste je dostavljala u devizno računovodstvo Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske radi obračuna i isplate akontacija dnevnica, te su ovlašteni službenici Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, u uvjerenju da se radi o vjerodostojnim putnim nalozima za službena putovanja u inozemstvo koja će stvarno biti i izvršena, obračunali te na teret sredstava Državnog proračuna isplatili gotov novac u visini traženih akontacija dnevnica. II okr. je tako isplaćene novčane iznose preuzimala i potom podijelila sa predstojnikom Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, koji je potpisom putnih računa kao naredbodavatelj potvrđivao da su službena putovanja doista i obavljena, iako su znali da to nije odgovaralo istini. Na opisani način je II okr. po nalogu predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske sačinila ukupno 117 putnih naloga, za koje su isplaćene akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od  540.522,81 kunu i 1.360,00 eura, koji novac je II okr. podijelila sa predstojnikom Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 
Također postoji osnovana sumnja da je II okr., obavljajući poslove administrativne tajnice predsjednika Vlade Republike Hrvatske, u razdoblju od ožujka 2016. do veljače 2017., izrađivala putne naloge za službena putovanja u inozemstvo sa neistinitim podacima o osobama koje trebaju službeno otputovati, svrhom, vremenom trajanja i mjestom službenog putovanja, uz naznaku da troškove smještaja i prijevoza snosi organizator. Na tako sačinjenim putnim nalozima II okr. je u rubrici „Predstojnik“ potpisivala imitirajući stvarne potpise, predstojnike Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske Nevena Zelića i Davora Božinovića, te potom tako izrađene putne naloge dostavljala u devizno računovodstvo Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske radi obračuna i isplate akontacija dnevnica, gdje su ovlašteni službenici ne sumnjajući u istinitost predočenog i stoga u uvjerenju da se radi o vjerodostojnim putnim nalozima za službena putovanja u inozemstvo koja će stvarnosti biti izvršena, obračunali te na teret sredstava Državnog proračuna isplatili gotov novac u visini traženih akontacija dnevnica. Tako isplaćene novčane iznose II okr. je preuzimala i zadržavala za sebe, pa je tako sačinila ukupno 65 neistinitih putnih naloga za službena putovanja u inozemstvo zaposlenika Vlade Republike Hrvatske, te preuzela akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od najmanje 349.763,70 kuna, u kojem iznosu je za sebe, na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske, pribavila nepripadnu imovinsku korist.