Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar (25. studeni 2019.)

REPUBLIKA   HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Broj: A-125/19
Zagreb, 21. studenog 2019.
VM/GĐ


Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi


O D L U K U


I. Obustavlja se postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu broj: A-125/19 od 25. listopada 2019. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 102/19 od 25. listopada 2019. koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar  – 2 izvršitelj/ice.

II.  Postupak po javnom natječaju iz točke I. ove Odluke obustavlja se iz razloga što se za oglašena radna mjesta iz javnog natječaja na testiranje odazvala samo jedna kandidatkinja koja u navedenom postupku testiranja nije ostvarila zadovoljavajuće rezultate.

III. Ova Odluka objavit će se na web stranici  Ministarstva uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


RAVNATELJICA

Vanja Marušić