Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Poziv na iskazivanje interesa za premještaj u USKOK

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta za radno mjesto administrativnog referenta – državnoodvjetničkog zapisničara (28. veljače 2020.)

           REPUBLIKA HRVATSKA
         DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
     URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
    I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
        Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: P - 13/2020
Zagreb, 28. veljače 2020.


Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, sukladno članku 76., 76a, 78. i 80. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje


POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJEŠTAJ U URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA


Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta za sljedeće radno mjesto:

ODJEL TUŽITELJA
ODJELJAK PRIJEPISA

-  administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar –  2 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili druge 
  odgovarajuće struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- sposobnost prijepisa I – B kategorije

Poslovi i zadaci:

- poslovi zapisničara u prethodnom postupku i tijekom istrage, pisanje tipskih dopisa na temelju predložaka i naredbe ravnatelja, zamjenika ravnatelja i savjetnika, pisanje po diktatu, prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, prijepis snimki sa diktafona, CD/DVD medija
- upis dokumenata u računalni sustav i izrada jednostavnijih (digitalnih) dokumenata, izrada potrebnih obrazaca za izvješća i obavijesti, popunjavanje određenih obavijesti prema propisanim obrascima pod nadzorom odgovorne osobe, poslovi fotokopiranja i numeriranja, obavljanje drugih uredskih poslova

 Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Ministarstva uprave, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

 Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

- životopis
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi  - upravne, birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke (preslika svjedodžbe)
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika
- potvrda o položenom državnom stručnom ispitu
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi (elektronički zapis HZMO-a)

 Iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/inja radio/ila na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje.

 Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta za koje se prijavljuje.

 Prijave se podnose putem:
- pošte na adresu Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Vlaška ulica 116, Zagreb, sa naznakom „Interes za premještaj u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“
- elektroničke pošte na tajnistvo@uskok.dorh.hr u mailu koji je naslovljen na „Interes za premještaj u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“


U Zagrebu, 28. veljače 2020.


      RAVNATELJICA
        Vanja Marušić