Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 10 okrivljenika

USKOK je, na temelju kaznenih prijava Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija i PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv desetero hrvatskih državljana (1956., 1960., 1965., 1961., 1964., 1973., 1971., 1963., 1991., 1968.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, pranja novca, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju. (28.4.2016.)
Osnovano se sumnja da je I. okr., kao pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba, od početka 2006. do lipnja 2013. godine, prema dogovoru i na traženje III. okr. odgovorne osobe jednog društva, uz obećanje plaćanja troškova putovanja i drugih nagrada na teret navedenog društva, osigurao društvu III. okr. dobivanje poslova čišćenja klimatizacijskih i ventilacijskih sustava sportskih dvorana Grada Zagreba nepotrebnom metodom „suhog leda“ te odobravao neosnovana plaćanja navedenom društvu iako je znao da čišćenje metodom „suhog leda“ neće biti izvršeno. Tako je, u cilju realizacije dogovorenog, a nakon što je III. okr. u ime svojeg društva s Gradom Zagrebom i Gradskim uredom za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, kao naručiteljima, sklapao ugovore za obavljanje navedenih poslova u sportskim dvoranama kojima je preuzeo i obvezu čišćenja metodom „suhog leda“ iako je, sukladno dogovoru s I. okr., znao da se čišćenje neće vršiti „suhim ledom“, II. okr., kao stručna savjetnica za zdravstvo u Odsjeku za zdravstvo Gradskog ureda, a od 2010. godine, u ime naručitelja, koordinatorica za provođenje postupka čišćenja „suhim ledom“, zaprimala zapisnike, specifikacije izvedenih radova i račune društva III. okr., u kojima je bilo neistinito navedeno da je čišćenje obavljeno metodom „suhog leda“. Potom je II. okr., na traženje I. okr., takvu dokumentaciju potpisivala, potvrđujući tako da su ugovorene usluge čišćenja dvorana navedene u računima u ukupnom iznosu od 52.383.814,88 kuna izvršene, iako to nije bilo istinito s obzirom da je društvo III. okr. u navedenom razdoblju izvelo radove u vrijednosti od najviše 14.396.400,62 kune. Nakon toga je II. okr. ovjerene račune dostavljala Službi za računovodstvo i financijsko-materijalne poslove koja je, nakon što je naloge za isplatu potpisao I. okr., izvršila neosnovana plaćanja društvu III. okr. u ukupnom iznosu od najmanje 37.987.414,73 kune za koji iznos mu je, na štetu Grada Zagreba, pribavljena nepripadna imovinska korist, za što je III. okr., na osobni trošak i teret društva, I. okr. platio troškove putovanja i ribolova, a članovima njegove obitelji troškove putovanja u sveukupnom iznosu od najmanje 240.000,00 kuna.
Nadalje, kako bi prikazali da je iznos od najmanje 37.987.414,73 kune stečen zakonito, III. i IV. okr. su, sukladno dogovoru i zajednički, s V., VI., VII., VIII. i IX. okr. odgovornim osobama više društava dogovorili da će njihova društva i jedan obrt društvu III. okr. ispostavljati fiktivne račune. Plaćanje fiktivnih računa nalagao je III. okr. nakon čega su ostali okrivljenici u više navrata osobno podizali ili nalagali podizanje gotovine na ime navodnih pozajmica, putnih i materijalnih troškova ili su vršili daljnja neosnovana međusobna plaćanja i potom podizali gotovinu. Tako podignutu gotovinu su, nakon što su za sebe zadržali iznos dogovorene nagrade, predavali III. i IV. okrivljenicima.
Osim navedenog, III. okr., kao osnivač i odgovorna osoba dva društva, i IV. okr., kao osnivač jednog i odgovorna osoba dva društva, u namjeri da sebi i drugima pribave znatnu nepripadnu materijalnu dobiti, od 1. siječnja do 31. prosinca 2014., s V., IX. i X. okr. odgovornim osobama društava dogovorili su da će njihova društva društvu u kojemu su III. i IV. okr. bili odgovorne osobe ispostavljati fiktivne račune. Naloge za plaćanje fiktivnih računa davali su III. i IV. okr. a potom su okrivljenici s računa društava podizali gotovinske iznose i zadržavali ih za sebe, dok su dio uplaćenih iznosa zadržavali na računima društava i koristili ih za njihovo poslovanje. Na opisani je način III. okr. pribavljena nepripadna imovinska korist od 1.853.650,00 kuna, IV. okr. od 225.300,00 kuna, V. i X. okr. od 880.300,00 kuna te III. i IX. okr. od 361.650,00 kuna, dok je društvo III. okr. sveukupno oštećeno za iznos od najmanje 4.862.241,76 kuna.
Nadalje, III. i IV. okr. su, kao osnivači i odgovorne osobe jednog društva, od 1. siječnja 2014. do 30. travnja 2015., prema dogovoru i zajednički, u namjeri da tom društvu omoguće značajno umanjenje poreznih obveza, u poslovnim knjigama društva vršili netočna i nepotpuna knjiženja na temelju nevjerodostojnih knjigovodstvenih isprava čime su navedenom društvu, na štetu proračuna RH, omogućili neosnovano umanjenje obveze plaćanja PDV-a u iznosu od 1.271.526,99 kuna i obveze plaćanja poreza na dobit u iznosu od 943.833,72 kune.
Nakon ispitivanja svih okrivljenika, USKOK je pritvorskom nadzorniku naložio puštanje četiri okrivljenika, dok je protiv šest okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora.