Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obustava postupka javnog natječaja

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje odluku o obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto financijski istražitelj (28. travnja 2021.).

        REPUBLIKA   HRVATSKA
       DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
 URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
          Vlaška 116, Zagreb

Broj: A-42/2021
Zagreb, 27. travnja 2021.
VM/GĐ


Na temelju članka 50.b stavka 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi

 

O D L U K U


I. Obustavlja se postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Odjel delegiranih europskih tužitelja broj:               A-42/2021 od 19. ožujka 2021. koji je objavljen u Narodnim novinama broj 28/21 od 19. ožujka 2021. koji se odnosi na sljedeće radno mjesto i broj izvršitelja:

- radno mjesto financijski istražitelj  – 1 izvršitelj/ica.

II.  Postupak po javnom natječaju iz točke I. ove Odluke obustavlja se iz razloga što niti jedan od kandidata koji su pristupili testiranju nisu zadovoljili na pisanom dijelu testiranja.

III. Ova Odluka objavit će se na web stranici  Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


RAVNATELJICA

Vanja Marušić