Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Donesena dva rješenja o provođenju istrage protiv ukupno 30 okrivljenika

USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a, donio dva rješenja o provođenju istrage protiv ukupno 30 okrivljenika zbog osnovane sumnje na počinjenje više kaznenih djela zločinačkog udruženja, krivotvorenja isprave, zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na trgovanje utjecajem te krivotvorenja isprave u pokušaju, a sve u sastavu zločinačkih udruženja. (28. 11. 2019.)

Prvim rješenjem o provođenju istrage obuhvaćeno je 19 hrvatskih državljana i državljanki (1970., 1977., 1965., 1976., 1988., 1996., 1998., 1954., 1968., 1970., 1960., 1971., 1965., 1955., 1995., 1998., 1981., 1983. i 1994.) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te krivotvorenja isprave, zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na trgovanje utjecajem, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Osnovano se sumnja da je I. okr., tijekom 2017. godine pa do 27. studenoga 2019., u Hrvatskoj i Srbiji, u nakani stjecanja protupravne imovinske koristi nezakonitim pribavljanjem podataka iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova za najmanje 500 kuna, osiguranjem zainteresiranim osobama prelaska državne granice bez vršenja kontrole za najmanje 1400 eura, zatim omogućavanjem neosnovanog ishođenja hrvatskih osobnih isprava s njihovom fotografijom te identifikacijskim podacima drugih osoba za najmanje 3500 eura za komplet osobnih isprava, kao i neosnovanog stjecanja vozačkih dozvola Republike Hrvatske u postupku zamjene za neoriginalne vozačke dozvole Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za najmanje 3500 eura, organizirao i povezao u zajedničko djelovanje II. do XVI. okr. kao i više drugih nepoznatih osoba, koji su izvršavali zadaće u okviru dogovorenog plana.
Tako je II. okr., putem X. okr. službenika u MUP-u, pribavljao podatke o pogodnim identitetima hrvatskih državljana na čija bi se imena mogle izraditi hrvatske osobne isprave s osobnim podacima tih osoba i umetnutom fotografijom zainteresiranih osoba koje će se tim ispravama nastavno služiti u pravnom prometu. Potrebne podatke su u tu svrhu pribavljali i III. i IV. okr. putem IX. okr., službenice u MUP-u, a ona i preko XII. okr., upravne referentice u MUP-u, te su ih dostavljali I. okr. koji je potom neposredno i putem VI. okr. od zasad nepoznatih osoba pribavljao neoriginalne putne isprave Srbije s unesenim osobnim podacima o identitetu hrvatskih državljana te fotografijom zainteresirane osobe kao stvarnog korisnika, u pravilu državljanina Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Slovenije, koji će se takvim identitetom nastavno koristiti kao svojim. Izrađene krivotvorene putne isprave Srbije predočavane su uz zahtjeve za izdavanje osobnih iskaznica i putovnica Republike Hrvatske i to u PU zagrebačkoj gdje je po njima postupao VIII. okr., u Policijskoj postaji Sesvete gdje je po njima, u dogovoru s I. okr., postupala XI. okr. te u PU karlovačkoj gdje po njima, pod nadzorom XII. okr., upravne referentice MUP-a prethodno angažirane od IX. okr., postupala upravna referentica koja nije imala razlog sumnjati u vjerodostojnost predočene dokumentacije i podataka. U dogovoru s I. okr., u neposrednom kontaktu radi preuzimanja izrađenih osobnih isprava s VIII. okr., osim I. okr. po njegovom nalogu su bile i VI. i VII. okr. s time da je I. okr. angažirao i VII. i XIII. okr. radi podizanja osobnih isprava u pojedinim slučajevima.
Nadalje, VI. okr. je po uputama I. okr. odlazila u Srbiju gdje je od zasad nepoznate osobe pribavljala neoriginalne vozačke dozvole Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske s unesenim identifikacijskim podacima zainteresiranih osoba. Po povratku u Hrvatsku dokumente je predavala zainteresiranim osobama s kojima bi potom I., II., III., IV., V., VII. XIV., XV. i XVI. odlazili u nadležne policijske uprave ili postaje radi predavanja zahtjeva za zamjenu neoriginalnih vozačkih dozvola Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za hrvatske vozačke dozvole. Nemajući razloga sumnjati u vjerodostojnost predočenih im neoriginalnih vozačkih dozvola, ovlašteni službenici su im izdavali hrvatske vozačke dozvole, s tim da je odobrenje zahtjeva zaprimljenih, uz provjeru podataka u Informacijskom sustavu MUP-a, nadzirano u PU karlovačkoj od strane IX. okr. te od strane XI. okr. u PU zagrebačkoj. Također, nakon što je V. okr., po uputi i na traženje I. okr., preuzeo dio organizacije oko ishođenja vozačkih dozvola u zamjenu za neoriginalne vozačke dozvole Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, u najmanje tri navrata su na jednak način ishođene vozačke dozvole u PU istarskoj.
Osim toga su II. i X. okr., službenik MUP-a, sukladno uputama I. okr. bili zaduženi za prihvat i organizaciju ulaska i izlaska zainteresiranih osoba iz Republike Hrvatske preko graničnog prijelaza bez vršenja granične kontrole. Zainteresirane osobe je osim I. okr. pronalazio i V. okr., dok su XVII., XVIII. i XIX. okr. poticali X. okr. na provjere osobnih i identifikacijskih podataka građana iz Informacijskog sustava MUP-a.
Na opisani način osigurana je izrada najmanje 42 osobne iskaznice te najmanje 40 putovnica RH po cijeni od 3500 eura za komplet isprava, zamjena najmanje 11 neoriginalnih vozačkih dozvola Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za vozačke dozvole RH po cijeni od najmanje 3500 eura za jednu vozačku dozvolu. Jednako tako je omogućen prelazak državne granice Hrvatske i Slovenije bez provođenja granične kontrole po cijeni od najmanje 1400 eura po prijelazu osobe te je izvršen zasad neutvrđen broj provjera u Informacijskom sustavu MUP-a, čime je pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 191.100 eura.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv 12 okrivljenika.

Drugim rješenjem o provođenju istrage obuhvaćeno je 10 hrvatskih državljana i jedna državljanka Srbije (1973., 1955., 1984., 1967., 1965., 1960., 1971., 1990., 1978, 1979. i 1977.) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te krivotvorenja isprava u pokušaju u sastavu zločinačkog udruženja.
Osnovano se sumnja da je I. okr., najkasnije od kolovoza 2018. do studenoga 2019. godine, u Hrvatskoj i Srbiji, u zajedničko djelovanje povezao II. do XI. okr., odredivši kao cilj djelovanja stjecanje nepripadne materijalne koristi omogućavanjem ishođenja hrvatskih osobnih isprava s identifikacijskim podacima drugih osoba za koje su naručitelji, uglavnom počinitelji kaznenih djela i pripadnici organiziranih kriminalnih grupa iz Srbije i Crne Gore, plaćali iznose u rasponu od 7500 do 15000 eura. U okviru realizacije navedenog, I. okr. je osobno te posredstvom X. okr. s naručiteljima dogovarao nabavu hrvatskih osobnih isprava s tuđim identifikacijskim podacima, a potom je na točno neutvrđeni način pribavljao identifikacijske podatke državljana Srbije koji posjeduju hrvatsko državljanstvo ali nemaju izdane osobne isprave Republike Hrvatske te je u je u kontaktima s djelatnicima matičnih ureda u Hrvatskoj provjeravao mogućnosti izdavanja rodnog lista i domovnice na njihovo ime. Po utvrđivanju da je identitet pogodan za izdavanje osobnih isprava, I. okr. je u Srbiji od zasad nepoznate osobe putem X. okr. pribavljao neoriginalne putne isprave Srbije s podacima osoba na čije identitete su krajnji korisnici podnosili zahtjeve za izdavanje hrvatskih osobnih isprava, a s umetnutim fotografijama krajnjih korisnika. Potom su II., III., V., VI., VII., VIII. i IX. okr. , prethodno angažirani od strane I. okr., osobno ili putem IV. okr., a sukladno uputama koje su zaprimali od I. okr. ili preko IV. i X. okr., za novčanu nagradu s krajnjim korisnicima isprava odlazili do policijskih uprava ili postaja u Hrvatskoj, gdje su krajnji korisnici podnosili zahtjeve za izdavanje osobnih isprava u žurnom postupku. Zahtjeve su podnosili na identitet osoba čije im je identifikacijske podatke pribavljao I. okr., te su im prilagali rodne listove i domovnice na ta imena, koje su prethodno osobno ili sukladno uputama I. okr., putem II. i IV. okr., ishodili u matičnim uredima predočavajući pri tom kao dokaz identiteta neoriginalne putne isprave Srbije. Nemajući razloga za sumnju u vjerodostojnost dokumentacije priložene zahtjevima, ovlašteni djelatnici su im u upravnim postupcima izdavali osobne isprave RH s tuđim identitetima i s njihovim fotografijama. Na temelju punomoći ovjerenih u javnobilježničkim uredima, isprave su preuzimali I. okr. i po njegovim uputama II., III., V., VI., VII., VIII. i IX. okr. nakon čega su navedene osobne isprave krajnjim korisnicima prosljeđivali I. okr. te po njegovim uputama III. i VI. okr., čime su omogućili izdavanje i korištenje najmanje 67 osobnih iskaznica i najmanje 70 putovnica RH i tako sebi pribavili korist od najmanje 525 000 eura.
Ujedno se osnovano sumnja da je XI. okr., nakon što je po uputama I. i X. okr., zajedno s VI. okr. u matičnom uredu ishodio potrebnu dokumentaciju za izdavanje osobnih isprava s tuđim identitetom, pristupio u prostorije Policijske uprave požeško-slavonske radi podnošenja zahtjeva za izdavanje osobnih isprava RH na identitet druge osobe, ali to toga nije došlo jer je ovlaštena djelatnica utvrdila da XI. okr. izgledom ne odgovara osobi čiju je fotografiju priložio zahtjevu.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv devetero okrivljenika.

U ovom predmetu ostvarena je i uspješna međunarodna suradnja s nadležnim tužiteljstvom Republike Srbije.