Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto namještenika III. vrste - vozač - dostavljač u u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta u Zagrebu. (31. listopad 2017.)

Broj: A-95/17
Zagreb, 31. listopada 2017.

Sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 96/2017 od 27. rujna 2017. za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto namještenika III vrste – vozač - dostavljač, dana 31. listopada 2017. oglašava se sljedeća


OBAVIJEST


I. Testiranje kandidata za radno mjesto namještenika III vrste – vozač - dostavljač u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Ured), održat će se dana 15. studenog 2017. s početkom u 9,00 sati u prostorijama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Gajeva 30a.

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj je dostavljena pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

III. Testiranje će se sastojati od pisanog testa provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i od provjere znanja mjerodavnih zakonskih odredbi iz sljedećih pravnih izvora:

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
- Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) (Dio drugi - Glava I. članci 8. – 19.a.)
- Poslovnik državnog odvjetništva (Narodne novine broj: 5/14 i 123/15) (XVII. Poslovanje s poštom članci 303. – 307.)

IV. Testiranje će se također sastojati od provjere sposobnosti i vještina kandidata u upravljanju vozilom „B“ kategorije.

V. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme iz točke I. ove obavijesti te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

VI. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja te testiranja sposobnosti i vještina kandidata u upravljanju vozilom „B“ kategorije, na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na prethodno navedenom testiranju, koje će biti vrednovano bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja te testiranja sposobnosti i vještina kandidata u upravljanju vozilom „B“ kategorije, time da će kandidati biti obaviješteni o rezultatima testiranja i rasporedu održavanja razgovora s Komisijom. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu, dok će se rezultati intervjua vrednovati bodovima od 0 do 10, a  smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

VII. Smatra se da je kandidat povukao svoju prijavu na javni natječaj ukoliko nije pristupio testiranju te se više neće smatrati kandidatom.

VIII. Sukladno članku 4. rednom broju 11. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda namještenik III vrste – vozač - dostavljač obavlja poslove vozača, skrbi za redovno održavanje službenog vozila, evidentira relacije vožnje, kilometražu i potrošnju goriva, obavlja poslove dostave te druge poslove.

IX. Plaća za radno mjesto namještenika III vrste – vozač - dostavljač određena je člankom 4. podstavkom b) točkom 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj:  37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).


U Zagrebu, dana 31. listopada 2017. godine

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA