Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku Podnijet istražni zahtjev protiv sedmero hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog više kaznenih djela protiv službene dužnosti i protiv vjerodostojnosti isprava te zbog kaznenog djela iz Zakona o strateškim robnim zalihama

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv hrvatskih državljana (1948. i 1945.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a i kaznenog djela iz čl. 27. Zakona o strateškim robnim zalihama (ZSRZ) te protiv hrvatskog državljanina (1963.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela iz čl. 27. ZSRZ-a. Istražnim zahtjevom osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik (1948.), drugoosumnjičenik (1945.), trećeosumnjičenik (1963.), četvrtoosumnjičenik (1965.), petoosumnjičenik (1963.), šestoosumnjičenik (1945.) i sedmoosumnjičenica (1956.) počinili kazneno djelo krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ-a; te da je prvoosumnjičenik sam počinio i kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a.
Osnovano se sumnja da je trgovačko društvo počinilo kaznena djela, a koja su počinili prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik, iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a i čl. 27. ZSRZ-a te kazneno djelo, a koje je počinio sam prvoosumnjičenik, iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a. (5. 2. 2010.)

Postoji osnovana sumnja da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik od 1. siječnja 2009. do 25. siječnja 2010. u Đakovu; kao odgovorne osobe osumnjičenog trgovačkog društva; a prvoosumnjičenik i kao imenovani zakonski zastupnik za strateške robne zalihe, naložili trećeosumnjičeniku kao odgovornom skladištaru da žitarice u vlasništvu Republike Hrvatske te većeg broja fizičkih i pravnih osoba (bile pohranjene na skladištenje u silosima trgovačkog društva) isporučuje radi mljevenja, prerade i prodaje na tržištu. Takvim postupanjem; a koje je bilo protivno odredbama Zakona o strateškim robnim zalihama, Zakona o obveznim odnosima te Ugovora o uskladištenju sklopljenim s Ravnateljstvom robnih zaliha; su osumnjičenom trgovačkom društvu pribavili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od oko 22 milijuna kuna.
Ujedno, osnovano se sumnja da je sedmero osumnjičenika 18. prosinca 2009. u Đakovu zajednički sastavilo i potpisalo Zapisnik o provođenju godišnjih popisa roba državnih robnih zaliha koje se nalaze uskladištene u osumnjičenom trgovačkom društvu, a u kojem su neistinito prikazali stvarnu količinu zatečene robe radi prikrivanja manjka. Nakon toga je sedmoosumnjičenica kao gospodarski inspektor sastavila Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru u koji je unijela navedene neistinite podatke.
Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičenik od 1. siječnja 2008. do 31. lipnja 2009. u Đakovu; kao odgovorna osoba u osumnjičenom trgovačkom društvu u čijem sastavu se nalazi i Stanica za tehnički pregled vozila; naložio da se novac naplaćen na ime godišnje naknade za uporabu javnih cesta te na ime naknade za okoliš ne uplaćuje Upravi za ceste Osječko-baranjske županije odnosno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nego da se potroši za tekuće poslovanje. Time je osumnjičenom trgovačkom društvu pribavio protupravnu imovinsku u iznosu od oko 4,8 milijuna kuna.

Osumnjičeno trgovačko društvo je također kazneno odgovorno zbog kaznenih djela koje su počinili prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik na prethodno opisani način. 
Protiv prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenika je predloženo određivanje pritvora zbog opasnosti od ometanja istrage i posebno teških okolnosti pod kojima su djela počinjena.