Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i područna općinska državna odvjetništva

Grad Zagreb Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Županijska državna odvjetnica  Sani Ljubičić


Kontakti

Sjedište
Savska 41/4, 10 000 Zagreb

centrala: 01 6003 166

Tajništvo:
tel: 01 6177 667, 01 6003 102
fax: 01 6177 671

e-mail adresa: tajnistvo@ZDOZG.dorh.hr

Prva zamjenica županijske državne odvjetnice: Diana Pervan 

Kazneni odjel
Savska 41/4, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 102
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 15,30 sati

Voditeljica: Davorka Mlinarić Žagi

Građansko-upravni odjel
Savska 41/16, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 165
fax: 01 6177 670

e-mail: tajnistvo.gradjanski@zdozg.dorh.hr

uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati
uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 12,30 do 15,30 sati

Voditeljica: Barica Novosel

Kaznena pisarnica
Savska 41/4, 10 000 Zagreb
tel: 01 6003 146
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati
pauza: od 10 do 10,30 sati

Voditeljica: Barbara Đoković

Građansko-upravna pisarnica
Savska 41/16, 10 000 Zagreb
tel: 01 
fax: 01 6177 670
uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9 do 14 sati
pauza: od 10 do 10,30 sati

Voditelj:

Glasnogovornica: Dunja Pavliček, zamjenica županijske državne odvjetnice

Osoba zadužena za informiranje: Dunja Pavliček
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Marina Uzelac Milina

Povjerenik za etiku: Irena Beljak

Povjerljivi savjetnik: Mara Balija


Opći podaci

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ima ukupno 42 zamjenika i 52 službenika i namještenika. Rad je organiziran kroz Kazneni odjel za kaznene predmete i Građansko-upravni odjel za građanske i upravne predmete.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu mjesno je nadležno za područje Županijskog suda u Zagrebu te postupa pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba kao i pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, Narodne novine broj 128/14).

U prvom stupnju nadležno je za progon počinitelja kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko dvanaest godina, kaznena djela koja su posebno navedena u čl. 19.c  Zakona o kaznenom postupku i druga djela za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda.

Općinska državna odvjetništva nadležna su za progon počinitelja kaznenih djela za koja je zapriječena kazna zatvora do dvanaest godina, osim za kaznena djela navedena u članku 19.c Zakona o kaznenom postupku.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu nadležno je za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela iz nadležnosti svih općinskih državnih odvjetništava s područja Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu te za kazneni progon odraslih počinitelja određenih kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika.

Nadležnost građansko-upravnog odjela županijskog i općinskog državnog odvjetništva određena je dijelom Zakonom o državnom odvjetništvu, a dijelom drugim zakonima.

Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08)
Javni naručitelj Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c.stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08).

Općinska državna odvjetništva


Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Općinska državna odvjetnica: Sanja Gospodnetić
 
Selska 2, Zagreb 10 109
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 000
fax: 01 2053 390

e-mail: tajnistvo@odozg.dorh.hr

Prva zamjenica općinske državne odvjetnice: Ksenija Šebek Filipović  

Kazneni odjel
Selska 2, Zagreb 10 109
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 000
fax: 01 2053 390

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9,00 do 12,30 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 13,00 do 15,00 sati

Voditelj: dr. sc. Ivan Glavić   

Građansko-upravni odjel
Trg bana J. Jelačića 6, 10 000 Zagreb
tel: 01 48 78 050, 01 48 78 090
fax: 01 48 86 460

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 9,00 do 12,30 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 13,00 do 15,00 sati.

e-mail adresa: Tajnistvo.GUO@odozg.dorh.hr

Voditeljica: Aida Mikić

Kaznena pisarnica
Selska 2, 10 109 Zagreb
Ulaz za stranke: Ilica 207
tel: 01 2053 707

Voditeljica: Vesna Kupres

Građansko-upravna pisarnica
Trg bana J. Jelačića 6, 10 000 Zagreb
tel: 01 48 78 069

Voditeljica: Mira Vrbiček

Povjerenik za etiku: Mira Rendeli

Povjerljivi savjetnik: Nevenka Klisović

Službenik za informiranje: Ksenija Šebek Filipović
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Jasna Catinelli

Postupa pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu i Općinskim građanskim sudom u Zagrebu te Općinskim radnim sudom u Zagrebu.


Stalna služba u Sesvetama

Započela je s radom 1. travnja 2015.

Voditeljica: Ksenija Bićak, v.d.  

Građansko-upravni odjel
Trg D. Domjanića 6/II, Sesvete
tel: 01 2001 835
fax: 01 2002 902

e-mail adresa: Tajnistvo@odozg.dorh.hr

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 12,00 do 14,00 sati
Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 14,00 do 15,00 sati

Stalna služba u Dugom Selu je prestala s radom


Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru

Općinski državni odvjetnik: Krunoslav Stjepan Rajačić, v.d. 

Kazneni odjel
Trg Slobode 14a, 49 250 Zlatar
tel: 049 426 999
fax: 049 466 145

e-mail adresa: tajnistvo@odozl.dorh.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati

Uredovno vrijeme za stranke: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Uredovno vrijeme za odvjetnike: svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati

Kaznena pisarnica - voditeljica: Marina Brčić

Službenik za informiranje: Maja Čižmek Habazin
Pristup informacijama

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ivica Pereglin

Povjerenik za etiku: Mirjana Paradi

Postupa pred Općinskim sudom u Zlataru.