Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas slobodnih mjesta županijskih državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 86 od 26. rujna 2018.

                       REPUBLIKA HRVATSKA
                DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 73. stavka 1. u svezi sa člankom 41. stavkom 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018), objavljuje


O  G  L  A  S
slobodnih mjesta županijskih državnih odvjetnika

- 1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku,

- 1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu,

- 1 slobodno mjesto županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Kandidati za županijskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 69. stavak 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine, broj 67/2018).

Temeljem članka 71. stavka 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću županijski državni odvjetnik ne može biti imenovan više od dva mandata uzastopce u istom državnom odvjetništvu, a temeljem članka 107. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću navedeno ograničenje primjenjuje se na sve osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona o  Državnoodvjetničkom vijeću bile državni odvjetnici.

Kandidati za državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis),
2. uvjerenje državnog odvjetništva o obnašanju državnoodvjetničke dužnosti i
3. program rada.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete da u roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 86 od 26. rujna 2018. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjet propisanih za za imenovanje državnih odvjetnika, podacima o svom radu i programom rada.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici Državnoodvjetničkom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje županijskog državnog odvjetnika - oglas" (navesti broj Narodnih novina).


PREDSJEDNICA
DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

Snježana Frković