Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas

Oglas slobodnih mjesta zamjenika općinskih državnih odvjetnika objavljen u Narodnim novinama broj 86 od 26. rujna 2018.

                    REPUBLIKA HRVATSKA
             DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 55. stavak 2., 3. i 4. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018) u svezi sa člankom 41. stavkom 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, objavljuje


O  G  L  A  S
slobodnih mjesta zamjenika općinskih državnih odvjetnika


- 2 zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, za potrebe rada Kaznenog odjela,

- 1 zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, za potrebe rada Građansko-upravnog odjela,

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika moraju ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 2. i članka 52. stavka 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018).

Kandidati za zamjenika općinskog državnog odvjetnika prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. potvrdu o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
6. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidat za zamjenika državnog odvjetnika koji u trenutku prijave na oglas o slobodnom mjestu zamjenika državnog odvjetnika ne obnaša državnoodvjetničku dužnost prijavi treba priložiti i pisanu vlastoručno potpisanu izjavu kojom daje suglasnost za provođenje sigurnosne provjere iz članka 56. stavka 9. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018).

Na oglašena slobodna mjesta zamjenika državnih odvjetnika prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Temeljem članka 53. stavka 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću kada pripadnici nacionalnih manjina podnose prijavu na slobodno mjesto zamjenika državnog odvjetnika mogu se pozvati na ostvarivanje prava koja im pripadaju sukladno odredbama ustavnog zakona kojima uređuju prava nacionalnih manjina.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za zamjenika općinskog državnog odvjetnika da u roku od 30 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama broj 86 od 26. rujna 2018. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati. 

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici Državnoodvjetničkom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje zamjenika državnog odvjetnika-oglas (navesti broj NN).


PREDSJEDNICA
DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

Snježana Frković