Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Koju je dokumentaciju potrebno priložiti zahtjevu za supotpis ugovora i izdavanje tabularne isprave prema čl.215 Zakona o zemljišnim knjigama?

Potrebno je priložiti:
  • ispravu ili ugovor o stjecanju vasništva u izvorniku ili ovjereni prijepis,
  • potvrdu Trgovačkog suda da je pravna osoba brisana iz sudskog registra ili da nije podnijet zahtjev za usklađenje sukladno Zakonima,
  • uvjerenje katastra iz kojeg je vidljivo na kojoj je čestici izgrađena zgrada, a po mogućnosti i ZK izvadak,
  • potvrdu nadležnog fonda ili pravne osobe koja vodi evidenciju ili upravlja zgradama u gradu ili općini o točnom položaju stana u zgradi te točan opis i površinu stana.