Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Prepuštanje predmeta MKSJ Hrvatskom pravosuđu i moguća sporna pitanja u radu na ovim predmetima

Hrvatski sabor na sjednici od 17.listopada 2003.godine donio je Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava (NN-175/03) koji u čl. 49. st. 2. propisuje mogućnost preuzimanja postupka od MKSJ, stoga se u članku govori o mogućem prepuštanju predmeta ratnih zločina od strane MKSJ na pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj, o propisima koji reguliraju tu materiju, a posebno o razlikama u primjeni kaznenog materijalnog i procesnog zakonodavstva te moguća sporna pitanja  u procesuiranju takvih predmeta posebno u radu državnih odvjetništava.