Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Pregled predloženih izmjena Kaznenog zakona – posebni dio (razlozi podizanja zakonskih minimuma)

Osnovna svrha izlaganja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Dragana Novosela je procijeniti koliko će predložene izmjene iz Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona; ako budu usvojene; utjecati na sudsku politiku kažnjavanja i na zahtjeve za izdavanje kaznenih naloga. Uz kratki osvrt na utjecaj dosadašnjih izmjena Kaznenog zakona na sudsku politiku kažnjavanja dani su tabelarni prikazi predloženih izmjena donjih granica propisanih kazni za pojedina kaznena djela, a koji su podijeljeni u pet skupina prema visini predloženih izmjena minimuma. Na osnovu predloženih izmjena zakonskih minimuma za pojedina kaznena djela i predloženih izmjena propisa o ublažavanju i uvjetnoj osudi iz općeg dijela analizirane su moguće promjene sudske politike kažnjavanja.
Zaključeno je da će se predložene izmjene, ako budu usvojene, u najvećoj mjeri odraziti na promjenu strukture kaznenopravnih sankcija, a kod kaznenih djela kod kojih je gornja granica kazne propisana iznad pet godina, i na češće izricanje kazne zatvora i njezinu visinu.
Na kraju izlaganja razmatrani su utjecaji mogućih izmjena na primjenu zamjene kazne zatvora te na donošenje presude po sporazumu stranaka u istrazi, a državnim je odvjetnicima predloženo da više primjenjuju odredbu članka 28. Kaznenog zakona i članka 175. Zakona o kaznenom postupku.