Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Podignuta optužnica protiv M. N., T. H., D. V. i B. O. zbog zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskih državljana M. N. (1938.), T. H. (1948.), D. V. (1959.) i B. O. (1941.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. i 2. Kaznenog zakona. (21. 12. 2005.)
Okrivljene M. N., T. H. i D. V. tereti se da su, svaki u svoje u vrijeme obnašanja dužnosti glavnog direktora športskog dioničkog društva NK Croatia i imali svojstvo odgovorne osobe, počinili kazneno djelo zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, odnosno da su pri ispunjenju obaveza NK Croatie prema državnom proračunu od 1996. godine do 2000. godine uskratili sredstva koja proračunu pripadaju i to s osnova poreza na dohodak i prirez na ime isplaćenih naknada i nagrada igračima i ostalim djelatnicima.
Naime, NK Croatia je sa svim djelatnicima sklopila ugovore o radu na određeno vrijeme u kojima su bile određene plaće u neto iznosu i po tim su ugovorima sve obaveze prema državnom proračunu bile uredno ispunjavane. No, uz svaki takav ugovor bio je sklopljen i aneks u kojem se NK Croatia obvezala u određenim rokovima isplaćivati naknade i nagrade ugovorene u fiksnom iznosu za svaku natjecateljsku sezonu. Ugovaranje tih nagrada i naknada bilo je regulirano internim Pravilnikom NK Croatia. Ispate obavljane temeljem aneksa nezakonito su knjižene u financijskoj dokumentaciji NK Croatia kao ugovori o nenamjenskom zajmu i na takve isplaćene novčane iznose nisu obračunavali niti isplaćivali pripadajuće poreze i prireze čime je oštećen državni proračun za oko 80 milijuna kuna.
Okrivljenog M. N. se kao direktora i B. O. kao pročelnika Gradskog ureda za izgradnju grada Zagreba tereti da su se dogovorili kako će prilikom izvođenja radova rekonstrukcije stadiona Grad Zagreb biti investitor, a NK Croatia naručitelj radova i usluga od raznih dobavljača materijala i izvođača radova. Time je NK Croatia nastupala samo kao posrednik u ime i za računa Grada i u tom svojstvu nije imala pravo ugovarati poslove niti od izvođača radova primati račune i drugu dokumentaciju na svoje ime. Međutim, NK Croatia postupala je upravo suprotno jer je tražila i dobivala od izvođača radova račune i dokumentaciju na svoje ime nakon čega je temeljem tih računa tražila i ostvarila povrat poreza na dodanu vrijednost na koji nije imala zakonsko pravo, a čime je oštetila državni proračun za oko 40 milijuna kuna.